Faktory ovlivňující organizační systém podnikuVelikost podniku a organizační systém podniku

Další důležitou charakteristikou při rozhodování o systému organizace je její velikost.

Velikost organizace můžeme zjistit různými způsoby: tržní podíl, počet zaměstnanců a obor, ve kterém organizace působí. Obvykle se jako základ pro určení velikosti používá celkový počet zaměstnanců. Měli bychom si však uvědomit, že některé organizace, jako reklamní agentury, mohou mít milionové zisky s několika zaměstnanci, zatímco firmy v obuvnickém průmyslu s velmi mnoha zaměstnanci nemají ani milion. Všeobecným pravidlem je, že velikost organizace by měla být určena vzhledem k ostatním organizacím v oboru.

Z četných výzkumů, zabývajících se vztahem velikosti organizace a systému organizační struktury, vyplývá jeden shodný závěr. Čím větší je organizace, tím je byrokratičtější. Jak se organizace zvětšuje, manažeři jsou nuceni kontrolovat a koordinovat činnosti. Výsledkem je růst specializace, oddělenosti a decentralizace.

I když velikost organizace není nejdůležitějším činitelem při rozhodování o systému organizace, manažeři by měli být seznámeni s vlivy velikosti organizace na její strukturu. To jim umožní rozpoznat, které změny budou při rozšiřování organizace nezbytné.
• Témata: Dotace a financování