Faktory ovlivňující organizační systém podnikuDigitální řízení

Jsou tradiční principy řízení platné i v současné době plné převratných, turbulentních změn? Můžeme dnes uplatnit stejné řídící postupy jako před několika lety?

Úspěšní vůdci se řídí šesti osvědčenými základními principy, které jsou aktuální dnes stejně jako v minulosti. Tyto principy si nejlépe představíme jako kruh, který můžeme nazvat kruhem řízení.
Manažer musí důsledně sledovat každý z řídících principů, zmíněných v kruhu řízení a beze zbytku je naplňovat.

Všichni jistě známe spoustu podniků, kde se z důvodů na první pohled nepochopitelných nedaří plnit plánované cíle. A přitom je vše v pořádku: odměňovací systém, firemní strategie, jasně formulovaný cíl, odborníci na svých místech. Přesto se firma potýká s neúspěchem. Těchto důvodů může být celá řada, v takových případech však velmi často zjišťujeme, že chyba je na straně nejvyššího vedení, které nedokáže svůj tým dostatečně nadchnout pro svoji věc, nedokáže zaměstnance podchytit a získat na svoji stranu, zásadně chybuje v komunikaci. Firma, která se potýká s takovýmto vnitřním nepřítelem, je vlastně těžce zasažená – není schopna utvořit efektivní a pružnou organizační strukturu, která by firmě rychle pomohla dostat se na nohy. V těchto případech postačí seznámit se znovu s používáním zmíněného kruhu řízení.

Obr. Kruh řízení podle Citrina a Neffa

Existuje však ještě něco víc než známý osvědčený kruh řízení. Můžeme ho nazvat jako „rozšířený kruh řízení“. Tajemství úspěchu firem podnikajících v současné digitální době spočívá právě v uplatňování těchto nových, rozšířených řídících principů, které popisují autoři J. M. Citrin a T. J. Neff ve své knize „Lessons from the Top“. Autoři provedli výzkum u firem takových jmen jako Federal Express, Sony, Amazon či Kodak a rozšířili tradiční soubor šesti principů o šest nových, s nimiž se stojí za to seznámit.

  1. Posedlost zákazníkem.
  2. Vytvoření ploché a funkčně propojené organizace.
  3. Řízení pomocí modelování.
  4. Podpora a vytváření pozitivních zpráv o firmě.
  5. Více podstupovat rizika.
  6. Vyhrnout si rukávy a tvrdě pracovat.

Obr. Rozšířený kruh řízení podle Citrina a Neffa

Ukázka z knihy Management a organizační chování vydané nakladatelstvím Grada Publishing.
• Témata: Dotace a financování