FAQ – Volný pohyb služeb, podnikání a práce (v EU)

Za jakých podmínek mohu založit v zahraničí podnik či jeho pobočku? Jaká jsou pravidla podnikání v ostatních členských zemích EU? Jaké jsou podmínky zaměstnávání cizinců jinde v EU? Jak se platí DPH za služby poskytnuté do zahraničí? Jaké platí základní principy přeshraničního poskytování služeb? Za jakých podmínek můžu do jiných členských zemí vyslat pracovníky k provedení služby?

Obecné zdroje informací a doporučení pro neevropské země

Základní data ke každé zemi jsou k dispozici v 8. kapitole souhrnné teritoriální informace (STI) příslušného státu v rubrice Teritoriální informace. To znamená, že si v rubrice nalistujete konkrétní zemi, která vás zajímá a v ní pak kapitolu číslo 8, která vám poskytne základní přehled.

Vedle toho se vyplatí si prolistovat i přehled jednotlivých článků k dané zemi, kde může být publikována celá řada aktualit nebo případových studií. Další informace si můžete vyžádat od autorit uvedených v pravém sloupci daného teritoria.

Volný pohyb služeb v EU

Studie, analýzy, aktuální informace k volnému pohybu služeb v rámci Evropské unie integruje rubrika Podnikání v EU.

Základní informace o volném pohybu služeb na vnitřním trhu EU poskytuje brožura Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, která je k dispozici na portálu BusinessInfo.cz ve stejnojmenném dokumentu. Brožura se zaměřuje především na následující okruh problémů:

  • Vnitřní trh v oblasti služeb
  • DPH na poskytování služeb
  • Uznávání kvalifikace – obecné principy
  • Principy přeshraničního poskytování služeb, přechodná období
  • Vysílání pracovníků do jiných členských zemí EU: podmínky a omezení
  • Podnikání OSVČ: podmínky a omezení
  • Podnikání v jiné zemi

Pravidla podnikání v zahraničí (EU)

Základní informace o pravidlech podnikání v EU podává brožura Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU.

Brožura obsahuje zejména detailní informace o poskytování služeb a svobodě usazování, tj.:

  • založení podniku a podnikání, v jiné členské zemi EU,
  • souhrn rad, jak postupovat při vysílání pracovníků (co je třeba zajistit před vysláním, jakými dokumenty vyslané pracovníky vybavit a jaké jim mohou být kladeny překážky na místě),
  • co musí splnit OSVČ, pokud chce začít poskytovat služby přeshraničně (co učinit před/po příjezdu, jaké mohou nastat překážky či jak postupovat při nutném splnění podmínky uznávání kvalifikace).

V dokumentu jsou uvedeny také odkazy na informace o pravidlech podnikání v jednotlivých státech EU.

Pracovní podmínky v zahraničí (země EU/EHP)

Pro základní informace o pracovních podmínkách v zahraničí opět odkazujeme na brožuru Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU. V rubrice příslušné členské země EU/EHP je navíc k dispozici dokument Pracovní podmínky v zemích EU/EHP… Ten si samozřejmě už snadno dohledáte ručně.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme