FAQ – Přírodní léčitelství a alternativní medicína jako forma podnikání

Přírodní léčitelství i další formy alternativní medicíny byly ze seznamů živnostenských oborů vyřazeny v roce 1995. Výkon nelékařských léčebných praktik pak již dále nebyl explicitně upraven žádnou další legislativou. Následující článek uvádí přehled základních aktuálních možností, kdy lze na území České republiky vykonávat nějakou z příbuzných činností.

Činnost lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, ale i jiných nelékařských zdravotnických pracovníků, se řídí dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, případně podle dalších zákonů. K založení a provozu komerční lékařské praxe z hlediska odborné způsobilosti se proto nejkompetentněji vyjádří pracovníci Ministerstva zdravotnictví.

Pokud provozovaná činnost nemá poskytovat jen dočasnou fyzickou úlevu, ale má v nějakém smyslu léčit (respektive navozuje nikoli úlevný či zájmový, ale léčebný proces), doporučujeme k pročtení zákon č. 95/2004 Sb. a související legislativu. V případě nejasností kontaktujte vhodný odbor Ministerstva zdravotnictví. V případě zájmu o provozování lékařské praxe či jiné léčebné činnosti musíte s žádostí o případné uznání činnosti Ministerstvo zdravotnictví kontaktovat každopádně.

Při provozování živnosti nesmí být navozován léčebný proces

V oblasti péče o zdraví rozlišujeme samotné léčení a různé rekondiční či regenerační služby. Zatímco léčbu lidí lze provádět pouze dle výše zmíněného zákona č. 95/2004 Sb. a souvisejících nařízení, některé činnosti, jejichž výkon nenavozuje léčebný proces, lze provozovat i jako živnost.

Proto například regenerační masérské služby, provozování solárií nebo poskytování služeb v oblasti ochrany zdraví při práci lze vykonávat na základě oprávnění pro vybrané vázané živnosti. Pedikúru a manikúru a další podobné kosmetické služby lze vykonávat na základě oprávnění pro vybrané řemeslné živnosti. U žádné z těchto činností však nesmí být navozován léčebný proces.

Návody k získání oprávnění pro výkon činností souvisejících se zdravím a krásou najdete na portálu BusinessInfo.cz v rubrice Podnikatelské činnosti v oboru osobních služeb – zdraví a krása. V rubrice se dozvíte, jak postupovat při podání žádosti o provozování oční optiky, holičství, kadeřnictví, kosmetických služeb, pedikúry, manikúry, dále masážních, rekondičních a regeneračních služeb. V dokumentech jsou přehledně popsány zákonné požadavky k provozování jednotlivých podnikatelských činností, konkrétní místa pro ohlášení činnosti a k dispozici jsou i potřebné formuláře.

Rozlišujeme také mezi léčením a poskytováním (či zprostředkováním) obecného poradenství zaměřeným na zdraví. Například činnost, jejímž předmětem je pouze distribuce knih s tématikou přírodního léčitelství lze vykonávat na základě oprávnění pro vybrané obory živnosti volné.

Stejným způsobem lze vykonávat i některé formy zdravotně orientovaného poradenství, pakliže není překročen rámec obsahové náplně jednotlivých volných živností. Součástí živností volných jsou i některé obory zaměřené na služby z oblasti osobní hygieny.

Přírodní léčitelství již není živností

Přírodní léčitelství i ostatní alternativní formy léčby lidských pacientů byly ze seznamů živnostenských oborů živnostenského zákona vyřazeny novelou z roku 1995. Hlavním důvodem byly nejasnosti v posuzování kvalifikace jednotlivých léčitelů a s tím spojená značná rizika pro jednotlivé pacienty.

Výkon lidového léčitelství v jakékoli formě pak už nebyl upraven žádnou speciální legislativou. Alternativní medicína, která je dnes na území ČR vykonávána jako léčebná činnost, je proto vykonávána především lidmi s lékařským vzděláním. Tito lékaři poskytují doplňkové formy léčby (akupunktura, homeopatika, bylinkářství apod.) v rámci své lékařské praxe.

Způsob ohlášení živností a další informace

Způsob ohlášení jednotlivých živností pro české i zahraniční osoby je přehledně popsán v dokumentech rubriky Průvodci pro ohlášení jednotlivých živností v ČR. Nejčastější nejasnosti spojené se vznikem živnosti řeší článek Start podnikání a jednání s úřady

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme