FAQ – Zřízení vázané živnosti masérské služby

Chci si zřídit masérskou živnost. Do jaké kategorie provozování masáží patří? Co vše musím splňovat? Musím mít provozovnu? Kde získám více informací?

Masérské, rekondiční a regenerační služby ve smyslu „poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytování regeneračních služeb“, spadají mezi tzv. vázané živnosti.

Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel pro provozování živnosti splňovat odbornou způsobilost, která je upravena zvláštními předpisy. Postup ohlášení živnosti najdete spolu s dalšími informacemi v samostatném dokumentu Masážní, rekondiční a regenerační služby – živnostenské oprávnění krok za krokem.

Provozovna – Kdy je nezbytná

Živnostenský zákon rozlišuje mezi místem podnikání (adresou), kde je živnost nahlášena a provozovnou. K samotnému získání živnostenského oprávnění (v minulosti zvaného „živnostenský list“) není nutný souhlas majitele domu, pokud v domě máte trvalé bydliště. Majitele domu však musíte požádat o souhlas, pokud chcete v domě, kde bydlíte (nebo dokonce v bytě), zřídit provozovnu, tedy zvláštní prostor, v němž je živnost provozována. Další informace získáte v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, především v § 17 a následujících.

Podle platného živnostenského zákona nemá podnikatel povinnost si provozovnu zřídit. Provozovna je možnou, nikoli však povinnou variantou, jak lze podnikání provozovat. Záleží na tom, zda podnikatel samostatnou provozovnu k podnikání potřebuje (nebo provozovnu chce), či nikoli.

Z občanského zákoníku i z obecné praxe dostatečně vyplývá, že v případě potřeby lze celou řadu živností provozovat i bez samostatné provozovny, tj. například v bytě. To samozřejmě s podmínkou, že to povaha podnikání umožňuje. Logicky tak z domova mohou pracovat například pojišťovací agenti, účetní, tlumočníci, ale v některých případech třeba i kadeřnice, maséři apod. Důležité je, aby konkrétní stav neodporoval některým dalším ustanovením nebo individuálním podmínkám provozu.

Pokud se podnikatel rozhodne pro otevření samostatné provozovny (podnikání mimo byt), je pochopitelně povinen dostát všem zákonným požadavkům (například označení provozovny, ale také kolaudační rozhodnutí, hygienické a právní předpisy apod.), které s tím souvisí.

Pro další informace můžete kontaktovat například:

Způsob ohlášení živností a další informace

Způsob ohlášení jednotlivých živností pro české i zahraniční osoby je přehledně popsán v dokumentech rubriky Průvodci pro ohlášení jednotlivých živností v ČR. Nejčastější nejasnosti spojené se vznikem živnosti řeší článek Start podnikání a jednání s úřady.

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme