Írán

Rozcestník informací o Íránu:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Íránem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Íránem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Nachystejte si hotovost, vízum i pojištění

  Vzhledem ke stále trvajícímu problému s převody financí a nemožností obchodu v amerických dolarech je v tuto chvíli nutné cestovat do Íránu s hotovostí. Kreditní nebo debetní karty vydané mimo Írán zde nebudou fungovat. Před samotným příletem si musíte opatřiv vízum nebo takzvané referenční číslo, na jehož základě si vyzvednete vízum na letišti. Poplatek je 70 až 80 eur.

  Referenční číslo vám může vyřídit váš obchodní partner nebo cestovní agentury. Poplatek za takovou službu je kolem 20 eur. Na letišti – před samotnou pasovou kontrolou – se budete muset prokázat cestovním pojištěním. Pokud vám toto nebude uznáno, budete si jej muset doplatit přímo na letišti v ceně zhruba 14 eur na jeden měsíc.

 2. Uplatněte angličtinu

  Plně uplatníte v Íránu angličtinu, ale znalost místního jazyka je vždy pozitivem. Katalogy v angličtině plně vyhovují s tím, že pokud máte perskou verzi, tak váš obchodní protějšek bude potěšen. Snažte se ale vyvarovat chyb v překladech, což bohužel při překladech do jazyku farsí z češtiny často bývá.

 3. Vezměte staršího kolegu

  Íránci, nebo jak se sami raději nazývají, Peršané silně respektují rodinné vazby, kde hlavní slovo mívají starší členové rodu. Takže velmi důvěryhodně působí, když mezi členy vaší delegace je starší zkušený odborník s potřebným nadhledem a zkušenostmi. Při cestách do Íránu mohou být ženy součástí týmu, avšak pokud budete jednat se státní správou, tak vedoucím týmu by měl být muž.

 4. Zvolte vhodné oblečení

  Je nutné, aby se ženy vyhnuly nevhodnému oblečení. Musí mít zakrytá ramena a vlasy, nohy zakryty kalhotami nebo legínami až ke kotníkům a kabátky přesahujícími polovinu stehen. Při vítání a loučení na oficiálních akcích se ženám ruka většinou nepodává. Dobré je také vědět, že pohlavní akt mezi nesezdanými partnery je trestným činem a je nezákonné, aby nesezdané páry bydlely spolu v bytě či na hotelu. Berete-li na pracovní cestu také svoji přítelkyni, rezervujte si dva pokoje, aby vás oba ubytovali.

 5. Počítejte s pružným časem

  Domluvené schůzky mohou být ze strany perských partnerů zrušeny nebo přesunuty podstatně častěji než v evropských poměrech, případně k jednání někdy nedojde i bez upozornění předem. Obyčejně však platí – obzvláště pak v nynější době – že Peršané své protistrany uhánějí, aby se obchod či obchodní partnerství uskutečnilo co nejrychleji. Vnímání času je o dost bližší tomu evropskému, nežli tomu je například v Arábii.

  Málokdy získáte v Íránu jednoznačný příslib, že za tři týdny v 10:30 hodin se s vámi partner určitě setká. Pokud má zájem, na váš návrh schůzky odpoví a potvrdí ji, pokud může. Takže máte kupovat letenky, nebo ne? Ano, ale počítejte s tím, že schůzky budete často dolaďovat operativně až na místě. Íránský partner totiž v té chvíli často opravdu neví, co bude v ten den přesně dělat. Je nutno z vaší strany projevovat velkou flexibilitu, mít v záloze více možností náplně vaší cesty.

 6. Využijte smartphony a internet

  Důležitý je poznatek o upřednostňování nejnovějších komunikačních kanálů, mezi které patří e-mail, mobilní telefon, ale hlavně smartphonové internetové aplikace. To je obzvláště důležité díky relativně mladé obchodní komunitě – zhruba 30 procent populace je mladší šestatřiceti let. Druhým důvodem je, že mobilní internet je v Íránu relativně levný. Takže komunikaci je možno zahájit e-mailem, ale často se další jednotlivé dotazy řeší přes mobilní aplikace.

  Ovšem pouze písemná komunikace nestačí. Vždy je nutné si telefonicky u partnera ověřit, zda katalogy či nabídku obdržel, zeptat se na jeho názor, popovídat si s ním. Jakmile zjistíte, že nabídka partnera zaujala, bývá potřebné partnera navštívit, neboť obchody zde vznikají na základě vytvoření důvěry při osobním setkávání. Nelze předpokládat, že k obchodu dojde na základě jedné návštěvy. Je nutné brát na zřetel, že Peršané jsou tvrdými a schopnými obchodníky.

 7. Berte s rezervou rychlý zájem

  Íránci jednají relativně rychle a se zdáním, že vše je již připraveno a čeká se jen na vás. To plyne převážně z faktu, že je pro ně v současnosti doba získání nejlepších možných obchodních zastoupení. Na jednu stranu takový přístup potvrzuje potenciál vašeho produktu, ale na stranu druhou to neznamená, že právě váš člověk bude umět tento produkt prodat.

 8. Tolerujte přerušování schůzky

  Během schůzky se může stát, že vaše jednání bude místní partner přerušovat vyřizováním jiných záležitostí včetně například telefonátu s bratrem. Ve většině případů se ovšem osobní schůzky nesou v evropském stylu.

 9. Vyšlete pracovníka s rozhodovací pravomocí

  Na pracovní cesty do Íránu musejí přijíždět zástupci firem, kteří mají ve firmě takovou pozici, že mají oprávnění rozhodovat přímo na místě a odpovídat na dotazy partnera bez odkazů na nutnost to nejprve zvážit a projednat ve firmě v Česku. Jinak to vytváří u partnera oprávněný dojem, že byl vyslán pouze referent a že odpovídající partner na jednání nepřijel.

 10. Zmiňte se o perské kultuře

  Na počátku každého nového obchodního vztahu je vždy dobré zmínit pár slov o perské kultuře a vzdělanosti, protože Íránci jsou bez nadsázky hrdý národ a takovýto střípek může napomoci snadnějšímu jednání. Proto doporučujeme načíst si pár základních informací o historii a kultuře Persie před samotnou cestou do Íránu.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Írán | Zahraničí

Doporučujeme