Motivace v organizacích

Teorie motivace A. Maslowa

Základním předpokladem motivování zaměstnanců dle psychologa Maslowa je znalost potřeb. Motivace začíná potřebami, které existují v každém z nás. Jestliže tyto potřeby nejsou uspokojeny, stanovíme si cíl (vědomě nebo podvědomě) a jednáme tak, abychom tohoto cíle úspěšně dosáhli.

Neuspokojená potřeba vytváří napětí – fyzické nebo psychické, které vede ke krokům směřujícím k uspokojení potřeby a tím i ke snížení napětí.

Maslow uspořádal potřeby v určité vzestupné hierarchii:

Obrázek 1: Uspořádání potřeb podle Maslowa

Častá otázka ze strany mistrů zní: Jak máme motivovat dělníky?

Pokud použijeme Maslowu teorii, můžeme se zabývat jednotlivými stupni. Na úrovni první se jedná o příjemné pracovní prostředí, kde je dostatek světla, tepla a např. málo hluku. Na dalších úrovních v poslední době funguje jistota práce a peněz, které přijdou na výplatní pásku. Neméně důležité jsou pro dělníky vztahy ať na úrovni týmu, tak s nadřízenými a dalšími zaměstnanci. Dále je to pocit sebehodnoty. Pokud budeme dělníkům dávat najevo jakoukoliv svoji nadřazenost, jejich motivace klesá. Pokud se nám podaří, že dělníky práce i baví, je to již velký úspěch v oblasti seberealizace a smyslu.

Příklad z praxe

Jednou mi mistr na semináři při diskuzi nad motivací odpověděl, že by dělníky posílal z továrny na zkušenou, zaplatil by jim to a několikrát by se to továrně vrátilo. Když jsem ho vyzval, aby to blíže popsal, vyprávěl příběh o několika dělnících, kteří si chtěli přilepšit a odešli k soukromníkům. Nabídka platu byla u nich skutečně větší, a to právě dělníky zlákalo, aby k nim šli. Jaké bylo ale jejich rozčarování po několika měsících, když zjistili, že podnikatel za ně neplatí odvody na sociální a zdravotní pojištění, že jim několikrát v termínu neposlal peníze, že žili v permanentní úzkosti, zda práce bude či ne, že nedostávali vůbec žádné příspěvky na stravování, že byli nuceni pracovat přes čas, v sobotu i neděli a to stále za stejný plat, že s nimi jednal jako s otroky. V takové životní situaci si konečně uvědomili, že v továrně to nebylo až tak špatné a chtěli se vrátit. Mistr ty, o kterých věděl, že byli vždy pracovití, vzal zpět. Tito dělníci se stali nejlepšími nositeli motivace v továrně!

Z praxe při vedení seminářů ve výrobních podnicích mohu potvrdit, že řadu motivačních ukazatelů zaměstnanci vůbec nevnímají a často svoji motivaci redukují jen na plat a prémie.

Převzato z časopisu Úspěch vydávaného Akademií produktivity a inovací. Autor článku: Ph.Dr. Luděk Vajner, nezávislý konzultant.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme