Namibie: Vztahy země s EU

Vztahy mezi Evropskou unií a Namibií jsou korektní a nezatížené významnějšími problémy, v praktické rovině ovšem nijak intenzívní. Opírají se o partnerskou Dohodu z Cotonou a o Dohodu o ekonomickém partnerství mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství, která je vykonávána od roku 2016. V rámci Národního indikativního program EU-Namibie bylo zemi vyčleněno pro období 2014 až 2020 celkem 68 mil. EUR, které mají směřovat hlavně do vzdělávání, zemědělství a na podporu rozvoje občanské společnosti.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

V roce 2017 zažalovala Namibie u soudu ve Spojených státech Německo o reparace za zločiny genocidy spáchané koloniální vládou v období 1904 – 1908 vůči namibijským kmenům Hererů a Namů. Německo, které je největším poskytovatelem rozvojové pomoci pro Namibii, se za zločiny proti lidskosti omluvilo, ale jakékoli odškodnění prostřednictvím výplaty prostředků namibijské vládě odmítá. Záležitost zhoršila vztahy mezi německou menšinou a většinovým černošským obyvatelstvem Namibie.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie v Namibii
Delegation of the European Union
2 Newton Street, PO Box 24443 Windhoek, Namibia
Tel: +264 61 202 6000
Fax: +264 61 202 6224
E-mail: delegation-namibia@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/namibia/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Namibie je signatářem tzv. Dohody z Cotonu zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evropské unie a jejích členských států se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku. Obchodní vztahy s Evropskou unií zatím nedosahují svého potenciálu, přestože se Namibie jakožto členská země Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) aktivně podílela na jednání s Evropskou Unií o Dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, tzv. SADC EPA). Dohoda je prováděna od roku 2016.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro období 2014 až 2020 bylo Namibii alokováno celkem 68 mil. EUR z fondů a programů EU. Kromě bilaterálního programu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF), o němž lze získat podrobnější informace na stránkách Evropské komise v sekci International Cooperation and Development, je Namibie zapojena do dalších programů EU a to zejména těch, které se soustřeďují na nestátní aktéry. Evropská unie a Namibie podepsaly společnou strategii v oblasti rozvoje, která je v platnosti od roku 2014. Aktivní v podpoře projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a obnovitelných zdrojů energie je Evropská investiční banka (EIB). Na webových stránkách této banky jsou dostupné informace o projektech financovaných EIB v Namibii.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme