Podnikání ve službách v EU

Usazení v jiném státě EU

Jestliže Vaše podnikatelské aktivity v jiném státě EU rozšiřujete a nelze je proto již považovat za dočasné nebo příležitostné, nebo tam jednoduše chcete začít podnikat, je třeba se v daném státě „usadit“. V praxi to znamená, že je nutné získat oprávnění k výkonu činnosti v daném státě, platit zde daně, pojištění a plnit veškeré další povinnosti za stejných podmínek jako tuzemští podnikatelé. Jestliže je k výkonu činnosti v daném státě nutné doložit určité vzdělání a/nebo odbornou praxi a vy jste srovnatelnou odbornou kvalifikaci získal/a v ČR, bude Vám tato odborná kvalifikace uznána.

I v případě usazení Vám zprostředkujeme informace o podmínkách, které je třeba splnit pro usazení v konkrétním státě. Poradíme Vám na základě položení online dotazu, na fyzických Jednotných kontaktních místech v ČR nebo přímo na JKM v dané zemi.

Doporučujeme