Poskytování právních služeb – smlouvy s advokáty

Jak poznat dobrého advokáta?

Tak, jako neexistuje žádná definice dobrého advokáta, nemůže z povahy věci existovat ani zaručený návod, jak jej poznat. V této kapitole nenaleznete návod na poznání kvalitního advokáta, pokusíme se však předložit několik bodů, kterým by měl dobrý advokát vyhovovat.

1. Dobrý advokát by měl vzbuzovat vaši důvěru

 • Bez ohledu na to, do jakého právního oboru se řadí problém, s nímž za advokátem jdete, je třeba, abyste mu důvěřovali. K tomu, aby mohl poskytnout opravdu užitečnou právní službu, potřebuje advokát znát veškeré informace k danému případu se vztahující; často může jít o informace důvěrného charakteru.

2. Dobrý advokát by měl se svým klientem komunikovat

 • Klient je ve vztahu k advokátovi platícím zákazníkem a na základě svých peněz má nárok na plnou informovanost o stavu své právní věci. Dobrý advokát klienta pravidelně informuje o novém vývoji kauzy.

3. Dobrý advokát by neměl slibovat zaručené výsledky

 • Právo není exaktní věda. Většina právních situací umožňuje dva nebo více různých výkladů a řešení. S ohledem na to není výsledek takřka žádného soudního sporu 100% zaručen a vždy zůstává větší či menší prostor pro nejistotu. Dobrý advokát by měl být schopen tyto věci svému klientovi vysvětlit a pravdivě jej informovat o svých očekáváních ohledně výsledku sporu, neměl by však klienta konejšit falešnou nadějí.

4. Dobrý advokát by se neměl prohlašovat za odborníka ve všech právních oblastech

 • Počet právních předpisů se v moderní době stále rozrůstá; na každý právní předpis dále navazuje bohatá rozhodovací praxe soudů, která jeho aplikaci zpřesňuje a někdy též posouvá oproti výslovnému znění textu předpisu. Řada právních oborů je výrazně ovlivňována evropským právem.
 • Šíře a složitost práva již dosáhla takové míry, že je téměř vyloučeno, aby jedna osoba skutečně důkladně znala všechny právní obory. Není proto ostudou advokáta, když se některému právnímu oboru příliš nevěnuje a odkáže vás na svého kolegu, který se na daný obor specializuje, je to naopak důkazem, že se vám daný advokát snaží zajistit kvalitní právní službu. Ostatně u svého očního lékaře byste si zřejmě nenechali vytrhnout zub, ačkoliv jsou oba lékaři.
 • Větší advokátní kanceláře sdružují obvykle advokáty s rozličnými specializacemi, aby mohly svým klientům nabídnout širší spektrum služeb ve vysoké kvalitě.

5. Dobrý advokát by si měl zachovat profesionální odstup

 • Mnoho soudních sporů i jiných právních situací bývá citově značně vypjatých a nejedná se pouze o spory z oblasti rodinného či trestního práva. I v obchodních vztazích může dojít k tomu, že klient velmi intenzivně cítí, že na něm byla spáchána nespravedlnost. Pro advokáta je v takovém případě nutnou podmínkou pro poskytnutí kvalitní právní pomoci, aby si zachoval profesionální odstup. Pouze s chladnou hlavou lze objektivně vyhodnotit situaci a navrhnout nejlepší postup jejího řešení.
 • Jestliže tedy váš advokát nejeví známky citového zaujetí pro váš případ, nejde o známku cynismu, ale o znamení, že se vašemu případu věnuje racionálně. 

6. Advokát by měl mít zkušenosti s řešením obdobných právních věcí

 • Je pochopitelné, že svou právní záležitost klient chce svěřit advokátovi, který obdobné problémy řešil již v minulosti, a má tak s jejich řešením praktické zkušenosti. Advokát obvykle nemůže jmenovat své ostatní klienty, měl by však být schopen poskytnout obecný přehled svých zkušeností v dané oblasti.

7. Dobrý advokát by měl zajistit i další služby

 • Naprostá většina advokátů dnes již pro své klienty provádí úřední ověření podpisu. Advokát může provádět též autorizovanou konverzi dokumentů v souvislosti s poskytováním právních služeb.
 • Řada advokátů spolupracuje s odborníky působícími v navazujících oblastech, jako jsou například překladatelé a tlumočníci, znalci z různých oborů, auditoři, notáři, exekutoři a řada dalších. Takový advokát tak pro své klienty zajistí například překlad listin, vyhotovení notářského zápisu, exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti či vyhotovení účetní závěrky.

Shora uvedené body by vám mohly pomoci při výběru kvalitního advokáta. Tak jako v řadě jiných oborů lidské činnosti dejte na předchozí vlastní zkušenosti nebo na doporučení od osob, jimž věříte.

Ve vztahu se svým advokátem se chovejte jako při své ostatní podnikatelské činnosti – neostýchejte se ptát, co za své peníze dostáváte.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme