Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi

Stav vyjednávání dohod o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement – EPA) se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří

Komise předložila koncem září 2011 návrh nařízení pozměňující Přílohu 1 Nařízení Rady č. 1528/2007, podle kterého mají být vyňaty některé země ze seznamu regionů a zemí, které dokončily vyjednávání. Návrh EK hovoří o tom, že po ukončení vyjednávání o EPAs v roce 2007 řada zemí AKT nepodnikla žádné kroky směřující k ratifikaci EPA a ani neuzavřela regionální jednání. Návrh počítá s vynětím od 1. října 2014. Poté, co dotčené země podnikly potřebné kroky, byla doba pro vynětí stanovena na říjen 2016. Do té doby musely země ratifikovat regionální dohody.

Západní Afrika (ECOWAS) – EPA

Jednání o regionální EPA se západní Afrikou byla ukončena v únoru 2014, text parafován 30. 6. 2014. Dohodu v prosinci 2014 podepsaly EU a její ČS, ze strany afrických států zbývají Nigérie a Gambie.

Regionální dohoda obsahuje zboží, rozvojovou spolupráci a zahrne i rendez-vous klauzuli o službách a dalších pravidlech.

Mezitím dokončilo Pobřeží slonoviny ratifikaci prozatímní EPA, která je tak prozatímně prováděna od září 2016. Ghana prozatímní EPA podepsala v červenci 2016 a ratifikovala v srpnu 2016. Prozatímně prováděna je od prosince 2016.

V srpnu 2017 podepsala Mauretánie (země opustila ECOWAS v roce 2000) a ECOWAS Asociační dohodu, na základě které se bude Mauretánie účastnit obchodní politiky ECOWAS, včetně EPA.

Střední Afrika – EPA

Dočasná EPA je zatím podepsána pouze s Kamerunem 15. 1. 2009, který ji ratifikoval a začal implementovat v srpnu 2014.

Jednání o regionální EPA probíhají zejména na technické úrovni, a to především o přístupu na trh, prokazování původu zboží, rozvojové a kulturní spolupráci.

East African Community (EAC) – EPA

Poslední kolo jednání o regionální (plnohodnotná) EPA se uskutečnilo v červenci 2014 v Kigali. V říjnu 2014 byla jednání dokončena a dohoda parafována. Podpis byl plánovaný na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. 6. 2016, ale nakonec se neuskutečnil kvůli odmítnutí některých afrických smluvních států. Dne 1. září 2016 podepsala Keňa a Rwanda EPA mezi EAC a EU. Dohoda byla podepsána také všemi členskými zeměmi EU.

Eastern and Southern Africa (ESA) – EPA

Prozatímní EPA podepsali 4 členové – Madagaskar, Mauricius, Seychely a Zimbabwe, přičemž tato je od 14. 5. 2012 předběžně prováděna. V současné době probíhají jednání mezi EU–ESA o implementaci této prozatímní EPA. Jednání probíhají velice pomalu.

Poslední jednání o plnohodnotné EPA se uskutečnilo v listopadu 2011 na Mauriciu a jednalo se o obchodu zbožím a pravidlech vztahujících se k obchodu.

Hlavními problémy jsou nadále stupeň liberalizace, přechodná období, vývozní cla, zemědělské záruky, doložka MFN a pravidla původu zboží.

V prvním čtvrtletí 2018 se uskuteční setkání zúčastněných stran dohody o jejím možném prohloubení.

South Africa Development Community (SADC) – EPA

Prozatímní EPA podepsaly 4 státy SADC – Botswana, Lesotho, eSwatini , Mosambik. Namibie dohodu parafovala v prosinci 2007, aniž by ji však podepsala. V únoru 2010 tyto státy naznačily, že nejsou připraveny dohodu předběžně provádět. Místo toho navrhly jednání o komplexní dohodě s celou skupinou SADC. Klíčovým problémem bylo otevření zemědělského trhu.

V polovině července 2014 byla jednání o regionální dohodě dokončena, s tím, že dohoda byla sjednána s Botswanou, Jihoafrickou republikou, Lesothem, Mosambikem, Namibií a Svazijskem. Angola má možnost připojit se k dohodě v budoucnu.

Dohoda byla podepsána dne 10. 6. 2016 v Kasane (Botswana), prozatímně prováděna je od 10. 10. 2016. To platí výhradně pro obchodní kapitoly, čímž byl zajištěn okamžitý bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro pět zemí SADC mimo Mosambik, který ratifikoval dohodu na konci dubna 2017. Dohoda bude v této zemi prozatímně prováděná poté, až dokončí proces odevzdání ratifikační listiny Radě.

Karibik (Cariforum) – EPA

Regionální EPA podepsána 15. 10. 2008 a schválena v EP 25. 3. 2009. Dohodu podepsalo 11. 12. 2009 i Haiti, které dříve podpis odmítalo. V současné době probíhá implementace dohody. Podle Dohody vzniklo několik společných institucí, které se od r. 2010 pravidelně setkávají.

Dořešit zůstává vytvoření společného mechanismu monitorování fungování EPA, sestavení společného poradního výboru občanské společnosti a seznamu arbitrů. Nedokončená jsou zatím i jednání o ochraně zeměpisných označení.

Tichomoří – EPA

Prozatímní EPA podepsána s Papuou-Novou Guineou 30. 7. 2009 a Fidži 11. 12. 2009. Evropský parlament ji ratifikoval na začátku roku 2011, v květnu téhož roku ratifikoval dočasnou EPA také parlament Papuy-Nové Guinei. Od července 2014 prozatímní EPA provádí i Fidži.

V září 2009 proběhla technická jednání o plnohodnotné EPA. Stále není jasný počet států, který k dohodě přistoupí. Prozatím by měla být uzavřena kapitola o obchodu zbožím, další oblasti jsou předmětem jednání. Ve službách bude sjednána rendez-vous klauzule. Vzhledem k pomalému pokroku v jednáních nelze očekávat podpis EPA v dohledné době.

Samoa a Šalamounovy ostrovy projevily zájem o přistoupení k EPA.

• Témata: TTIP | Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby