Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi

• Témata: TTIP | Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme