Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi
• Témata: TTIP | Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby