Zdroj: CzechTrade

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Informace o podnikání a exportu

CzechTrade zajišťuje:

BusinessInfo.cz:

 • portál sdružující informace o podnikání a pro podnikání na jednom dostupném a přehledném místě
 • zahrnuje aktuality a příležitosti ze zahraničních trhů, kalendář akcí, elektronické formuláře, praktické návody a rady včetně dalších doporučených zdrojů

Newsletter CzechTrade denně:

 • denní přehled zahraničních obchodních příležitostí v rovině poptávek, tendrů a investičních výzev

Zpět na začátek

Exportní poradenství

CzechTrade zajišťuje:

Konzultační a poradenský servis pro exportéry:

 • zhodnocení exportní připravenosti firmy včetně základních doporučení
 • návrh strategie vstupu na zahraniční trhy
 • poradenství poskytované exportními konzultanty v ČR a specialisty ve světě se znalostí obchodování až v 60 zemích
 • využití konzultačních platforem MEETING POINT CZECHTRADE a setkání podnikatelů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

CzechTourism zajišťuje:

Informační a konzultační servis v oboru cestovního ruchu:

 • konzultace vhodných nástrojů a příležitostí pro podnikatele
 • informace o charakteristikách trhu, spotřebním chování, trendech

Zpět na začátek

Exportní vzdělávání

CzechTrade zajišťuje:

Odborné semináře:

 • semináře se zaměřením na mezinárodní obchod, specifika podnikatelského prostředí včetně rozvoje komunikačních a manažerských dovedností

Teritoriální semináře a exportní konference:

 • fóra skýtající aktuální obchodní informace z vybraných teritorií

Zpět na začátek

Pomoc s podnikáním v zahraničí

CzechTrade zajišťuje:

Individuální asistenční služby pro exportéry poskytované zahraničními kancelářemi CzechTrade:

 • realizace cenového průzkumu, komplexní analýza teritoria (konkurence, cenový průzkum, distribuční kanály, bonita apod.)
 • vyhledání obchodního partnera a ověření zájmu o spolupráci
 • organizace obchodních jednání
 • poskytnutí dlouhodobé exportní asistence s využitím zázemí zahraničních kanceláří CzechTrade
 • investice v zahraničí a další služby

Setkání s nákupčími Sourcing Days:

 • zprostředkování setkání zahraničních subjektů s potenciálními tuzemskými dodavateli

CzechInvest zajišťuje:

Individuální asistenční služby zahraničních zastoupení CzechInvest:

Zpět na začátek

Prezentace v zahraničí

CzechTrade zajišťuje:

Adresář exportérů:

 • online databáze českých exportérů určená k prezentaci zahraničním obchodním partnerům (exporters.czechtrade.cz)

Prezentace českých firem na zahraničních veletrzích:

 • osobní nebo distanční (online) prezentace českých firem v rámci jednotného stánku agentury CzechTrade se zajištěním asistenčních služeb (networkingové akce, společný propagační materiál aj.)
 • osobní nebo distanční (online) prezentace českých firem v rámci projektů NOVUMM, NOVUMM , KET a DESIGN pro konkurenceschopnost spolufinancovaných z fondů EU

CzechTourism zajišťuje:

Prezentace turistických atraktivit v zahraničí:

 • podpora ústředí a zahraničních zastoupení CzechTourismu včetně mediálních aktivit

Zpět na začátek

Doporučujeme