SPECIÁL: Brexit očima exportérů

Milníky brexitu

2016 červen – Proběhlo referendum, v němž Britové rozhodli jednoznačně: Odcházíme z Evropské unie.

2017 březen – Aktivací článku 50 Smlouvy o EU započal proces vystoupení Velké Británie z EU.

2018 listopad – Vyjednavači obou stran dosáhli shody na textu výstupové dohody, která určuje podmínky pro odchod Spojeného království z EU. Nicméně britský parlament tuto dohodu doposud neschválil.

2019 březen – Velká Británie požádala o odklad původního termínu svého odchodu z EU, nový termín byl stanoven na 12. duben.

2019 duben – S ohledem na opětovnou žádost Velké Británie o odložení termínu odchodu z EU se unijní lídři shodli na odkladu brexitu do 31. října 2019.

2019 říjen – Vyjednavači oznámili, že dosáhli kompromisu na změnách v dohodě o vystoupení. Vzhledem k nedostatku času na ratifikaci byl na základě žádosti znovu odložen termín odchodu Velké Británie z EU, nově na 31. ledna 2020 (pro případ, že by výstupová dohoda byla schválena dříve, je možné uskutečnit vždy k prvnímu v měsíci následující po ratifikaci, ale nejpozději k. 1. 2. 2020).

2019 prosinec – Velkou Británii povede znovu konzervativní vláda s přesvědčivou většinou 80 hlasů v Dolní sněmovně. Odchodu z EU tak nestojí nic v cestě, ratifikace dohody se rozbíhá ještě před Vánoci 2019 a samotné hlasování by mělo přijít na konci ledna 2020.

2020, 1. únor – Velká Británie přestává být členem EU. Do konce prosince 2020 však platí přechodné období – platí nadále vše, jak bylo, a rozbíhá se vyjednávání o budoucích vztazích.

2020, 25. únor – Mandát pro jednání s Velkou Británií byl schválen Radou EU.

2020, 2. březen – Jednání o smlouvě o vzájemných vztazích mezi EU a Velkou Británií byla na základě únorového mandátu zahájena.

2020, 2.–5. březen – Proběhlo 1. vyjednávací kolo o podobě budoucích vztahů mezi EU a Velkou Británií.

2020, 18. březen – EU zveřejnila návrh právního textu dohody s Velkou Británií.

2020, 20.–24. duben – Proběhlo 2. vyjednávací kolo o podobě budoucích vztahů mezi EU a Velkou Británií.

2020, 11.–15. květen – Proběhlo 3. vyjednávací kolo o podobě budoucích vztahů mezi EU a Velkou Británií.

2020, 19. květen – Velká Británie zveřejnila právní texty návrhů vícero dohod s EU.

2020, 1.–5. červen – Proběhlo 4. vyjednávací kolo o podobě budoucích vztahů mezi EU a Velkou Británií.

2020, 15. červen – Setkání na vysoké politické úrovni mezi B. Johnsonem a předsedkyní Evropské komise U. von der Leyen, předsedou Evropského parlamentu D. Sassolim a Evropské rady Ch. Michelem. Obě strany se dohodly na zintenzivnění kontaktů.

2020, 1. červenec – Možnost prodloužení přechodného období nebyla využita, skončí tedy 31. prosince 2020. Od začátku roku 2021 bude na Velkou Británií nahlíženo jako na třetí zemi.

2020, 29. červen–31. červenec – Probíhají neformální jednání mezi hlavními vyjednavači a jejich týmy. Strany se budou setkávat střídavě v Bruselu a Londýně.

2020, 20.–24. červenec – Proběhlo šesté vyjednávací kolo.

2020, 17.–21. srpen – Proběhlo sedmé vyjednávací kolo.

2020, 7.–11. září – Proběhlo osmé vyjednávací kolo.

2020, 28. září–2. října – Proběhlo deváté vyjednávací kolo.

2020, 2. října – Evropská komise zaslala formální výzvu dopisem kvůli porušení povinností v rámci dohody o vystoupení Velké Británie z EU kvůli zákonu o vnitřním trhu UK, čímž zahájila řízení pro porušení právních předpisů.

2020 říjen–prosinec – Probíhají intenzivní jednání mezi hlavními vyjednavači a jejich týmy v Londýně i Bruselu. Zároveň se jednání také posouvají na vysokou politickou úroveň, setkávají se premiér UK Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

2020, 31. prosince – Končí přechodné období, během kterého se pro české firmy nic neměnilo. Od 1. ledna 2021 se tak s UK bude obchodovat podle nových pravidel.

2021, 1. ledna – Začíná prozatímní provádění dohody o obchodu a spolupráci s UK, a to na dva měsíce.

Tip: www.businessinfo.cz/brexit – přímý odkaz sem

• Témata: Brexit | Zahraniční obchod

Doporučujeme