SPECIÁL: Brexit očima exportérů

Brexit v souvislostech

Spojené království (dále jen UK) oficiálně oznámilo svůj záměr vystoupit z EU dne 29. března 2017. Ačkoliv dle pravidel mělo k odchodu dojít 29. března 2019, v zájmu spořádaného odchodu dle podmínek stanovených ve výstupové dohodě bylo datum odchodu opakovaně odloženo. Naposledy bylo datum odloženo na konec ledna 2020. Výsledky předčasných voleb v prosinci 2019 jasně stvrdily, že toto prodloužení musí být poslední, a rozhodly o pohodlné většině pro vládu vedenou Konzervativní stranou.  Velká Británie tak nakonec opustila EU 31. ledna 2020. O detailech výstupového procesu se dozvíte níže.

Právo EU stanovuje, že od data oficiálního oznámení o úmyslu vystoupit z EU začne běžet dvouletá lhůta pro vypořádání dosavadních závazků a pro uzavření dohody o podmínkách vystoupení, pokud nedojde k jejímu prodloužení. Jednání s UK tak byla formálně zahájena dnem oznámení, tedy 29. března 2017, avšak dva roky se ukázaly jako nedostatečně dlouhá doba na dohodnutí podmínek odchodu. EU a UK sice dosáhly dohody v listopadu 2018, záhy se však ukázalo, že britští poslanci nesouhlasili se všemi částmi přijaté dohody. Hlavním sporným bodem se ukázala být úprava irsko-severoirské hranice. Protokol o Irsku/Severním Irsku řešil, jak zajistit, aby nebyla znovu obnovena tvrdá hranice, jejíž odstranění bylo součástí mírového řešení na Irském ostrově.

Britská vláda vedená premiérkou Theresou Mayovou předložila původní dohodu k hlasování poslanců celkem třikrát, pokaždé byla odmítnuta. Když zkrachovala i jednání s opoziční stranou Labour, rozhodla se premiérka Mayová rezignovat. Ve funkci ji vystřídal Boris Johnson, bývalý starosta Londýna a ministr zahraničních věcí. Johnson převzal funkci s tím, že Spojené království opustí Evropskou unii 31. října, ať už s dohodou nebo bez ní. Zahájil jednání s unijními lídry s cílem odstranit onu spornou irskou pojistku. Tato jednání se nakonec podařilo úspěšně dokončit 17. října 2019.

Těsně před Evropskou radou (17. a 18. 10. 2019) byly zveřejněny texty finálního kompromisu a evropští lídři tak mohli novou dohodu ještě ten večer podpořit. Oproti dohodě z listopadu 2018 doznal změn zejména Protokol o Irsku/Severním Irsku. Změny byly také učiněny v doprovodném politickém prohlášení.  

Změny v Protokolu o Irsku/Severním Irsku a Politickém prohlášení

Revidovaný protokol je spíše trvalým a právně operativním řešením než původně zamýšlenou pojistkou pro případ, že EU a UK nenaleznou jinou dohodu během přechodného období. EU a UK budou vzájemně oddělené celní prostory, ale Severní Irsko bude nadále podléhat vybraným pravidlům vnitřního trhu tak, aby nevznikla celní, daňová a regulatorní hranice napříč Ostrovem. Zároveň severoirské instituce budou více zapojeny do rozhodování o trvání tohoto řešení a každé čtyři roky, od konce přechodného období, jim bude předkládáno k odsouhlasení.

V Politickém prohlášení pak strany určily jako základ budoucí ekonomického partnerství dohodu o volném obchodu, založenou na bezcelním pohybu zboží. Upraveno bylo také ustanovení o rovných podmínkách, které pro budoucí vztah zajistí otevřenou a spravedlivou soutěž mezi EU a UK.

Další postup

Navzdory nalezenému kompromisu mezi EU a UK potřebovali britští poslanci více času. Proto bylo datum odchodu opět odloženo až do 31. ledna 2020. Britská vláda následně s hlasy opozice vypsala předčasné volby, které se uskutečnily 12. prosince 2019. Z klání o přízeň vítězů vyšla nejlépe Konzervativní strana vedená B. Johnsonem, stávajícím premiérem, a získala od voličů pohodlnou většinu 80 hlasů. Tato většina znamenala hladké schválení implementační legislativy nutné k odchodu s výstupovou dohodou z EU. Ratifikaci dojednané výstupové dohody tedy nic nebránilo, a tak UK opustilo EU 31. ledna 2020.

Pro firmy i občany to byla dobrá zpráva – skončila nejistota ohledně vystoupení UK z EU. Bylo jasné, že minimálně do konce roku 2020 v rámci přechodného období bude na UK nahlíženo jako na člena EU. Do jeho konce se nic nemění a nadále platí stávající pravidla.

Na základě mandátu schváleného 25. února 2020 započala na začátku března 2020 jednání o budoucích vztazích mezi EU a UK. Základním rámcem pro tato jednání je společné politické prohlášení, připojené k výstupové dohodě. Cílem je ambiciózní, komplexní a vyrovnané partnerství v ekonomické i bezpečnostní oblasti. Základem ekonomického vztahu by měla být dohoda o volném obchodu zaručující ambiciózní závazky i záruky, že vzájemný obchod bude vyrovnaný a férový.

Přechodné období bylo naplánováno do konce roku 2020,  výstupová dohoda ale ponechala  možnost tuto přechodnou dobu prodloužit až o dva roky. Takové  rozhodnutí by muselo být oboustranné  a učiněno do konce června 2020. Britská vláda a ani Evropská unie však tuto možnost nevyužily. Je tedy nyní již jasné, že přechodné období skončí 31. prosince 2020. Bez prodloužení mají strany nyní zhruba půl roku[1] na to, aby nastavily budoucí podobu vzájemných obchodních vztahů. Je zde však opět riziko toho, že se jim to nepovede, a proto v tuto chvíli nemůžeme vyloučit, že na konci roku 2020 nastane tvrdý brexit. Co první oba scénáře znamenají pro obchodování s Velkou Británií, zjednodušeně ukazuje obrázek.

[1] Stav k 3. červenci 2020.

Budoucí obchodní dohoda by se měla podobat stávajícím moderním unijním dohodám. Měla by zachovat bezcelní obchod, zajistit preferenční přístup na trh služeb i veřejných zakázek a nastavit spolupráci v oblasti regulatorní a celní. Nicméně, žádná dohoda nebude přinášet stejné výhody jako členství v EU. Pokud ale vyjednávání selžou, opět se kruhem vrátíme k tvrdému brexitu. Tzn. že dojde k úplnému oddělení UK od unijních struktur a všech stávajících pravidel k 1. lednu 2021. Velká Británie by se tak stala přes noc tzv. třetí zemí a podmínky obchodování by byly podobné těm, jež jsou uplatňovány v obchodování s Indií, USA či Austrálií. Garantován by byl jen minimální standard pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Nehledě na výsledek vyjednávání dojde od 1. ledna 2021 ke změnám, s nimiž je třeba počítat.  Evropská komise pravidelně aktualizuje seznam sdělení k připravenosti.

Tip: www.businessinfo.cz/brexit – přímý odkaz sem

Pravidelné novinky e-mailem