Uznávání odborných kvalifikacíRegulované profese

Proto je ze všeho nejdříve nutné, abyste zjistili, zda činnost, kterou hodláte v cizině vykonávat, patří mezi tzv. regulované profese. Regulovaná profese je takové povolání nebo činnost, pro jehož výkon jsou v daném členském státě předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další). Tuto informaci získáte z internetové databáze regulovaných profesí. Údaje z této databáze však berte spíše jako orientační. Pokud budete chtít stoprocentní jistotu, obraťte se přímo na kontaktní místo pro uznávání kvalifikací v tom členském státě, kam se chystáte vyrazit.

Systém uznávání kvalifikací funguje nejen v rámci EU, ale i v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Žádat může ten, kdo získal svou kvalifikaci na území jakéhokoliv členského státu EU nebo výše zmíněných 4 států nečlenských.