Uznávání odborných kvalifikacíVýjimky z obecného systému

Výše popsané představuje tzv. obecný systém uznávání kvalifikací. Pro některé činnosti však existují zvláštní pravidla. Jedná se o profesi architekta, lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry, porodní asistentky a veterinárního lékaře. Společným rysem těchto povolání je harmonizace minimálního obsahu studia, která umožňuje prakticky automatické vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a dokladů o vzdělání. Ve většině případů se však toto automatické uznávání vztahuje až na ty, kdo započali svá studia po vstupu ČR do EU, tedy v akademickém roce 2004/2005. Speciální úptava existuje také u profese advokáta a auditora.