Uznávání odborných kvalifikacíKontaktní místo v ČR a užitečné dokumenty

Pokud máte k celému systému nějaké dotazy, prosím obraťte se na Centrum pro uznávání odborných kvalifikací, které je zřízeno při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor dalšího vzdělávání
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel.: 234 811 376, 234 811 579
e-mail: qualifications@msmt.cz
web: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznani-odborne-kvalifikace

Podrobnější informace získáte také z následujících publikací: