Výrobkové standardy – dohody TBT a SPS

Jde o dvě nové dohody, které byly dříve připojeny k hlavní dohodě GATT ve formě kodexů, a tak byly významné jen pro ty země, které se je rozhodly přijmout. Dnes jsou již součástí hlavní dohody. Je to částečně dáno objemem a významem obchodních sporů, vzniklých kvůli výrobkovým standardům a které mohou v budoucnu vzniknout ve volnějším obchodním prostředí.Úvod

Během Uruguayského kola jednání Světové obchodní organizace (World Trade Organization – WTO) byly do Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) začleněny dvě dohody významné pro výrobkové standardy. Sanitární a fytosanitární dohoda (SPS – Sanitary and Phytosanitary Measures) se týká všech opatření zaměřených na ochranu života lidí, zvířat a rostlin před riziky vzniklými rozšířením škůdců a nemocí a představovaných přísadami, kontaminanty a toxiny v potravinách. Stanoví všeobecná pravidla pro zdravotní a bezpečností standardy. Dohoda o technických překážkách obchodu (TBT – Technical Barriers to Trade) se týká všech nepotravinářských výrobků a těch aspektů potravin (např. označení), které přímo nesouvisejí se zdravím nebo bezpečností.

Standardů se dotýká článek 20 klíčových principů WTO, který říká, že žádné ustanovení dohody nesmí bránit přijetí nebo vynucování nezbytných opatření ze strany členské země na ochranu života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin za předpokladu, že tato opatření nejsou použita jako prostředek svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi zeměmi nebo jako skryté omezení mezinárodního obchodu.

Doporučujeme