Výrobkové standardy – dohody TBT a SPSBudoucnost dohod SPS a TBT

Výklad Sanitární a fytosanitární dohody (SPS) a Dohody o technických překážkách obchodu (TBT) bude dále testován obchodními spory. Mezitím dojde k revizím dohod.

Sanitární a fytosanitární dohoda vytvořila SPS výbor odpovědný za její realizaci, ad hoc jednání a další povinnosti. Výbor „bude revidovat fungování a realizaci této dohody tři roky po datu její platnosti (tj. 1998) a poté podle potřeby.“ Obdobně i Dohoda o technických překážkách obchodu umožňuje revizi každé tři roky. Avšak tyto revize proběhly neformálně, většinou bez účasti veřejných zájmových organizací. Navíc může nedostatek zdrojů omezit účast některých členských vlád. Například revize SPS dohody se neúčastnila žádná africká země. Některé rozvojové země žádaly během revize delší realizační období, ale ostatní země odmítly znovu otevřít text dohody s tím, že to bude muset být posouzeno případ od případu.

Zdá se, že většina výkladu dohod SPS a TBT se vyvine, jak budou spory procházet mechanizmem řešení sporů WTO. Navíc musejí rozvojové země dostat technickou pomoc od WTO, FAO a WHO. Některé rozvojové země si stěžují na to, že národní a mezinárodní standardy na úrovni, kterou nemohou splnit brání přístupu jejich výrobků na trhy. Vyspělé země nejsou ochotné uvolnit regulaci, kterou považují za nezbytnou pro ochranu zdraví a bezpečnosti, ale přijímají potřebu větší technické pomoci rozvojovým zemím. Tato pomoc by měla být zemím poskytnuta proto, aby mohly jednak vyslat své zástupce na vytváření standardů v mezinárodních orgánech a také aby mohly pomoci místním výrobcům splnit tyto standardy. Doposud bylo poskytnuto jen málo takové pomoci.

Doporučujeme