Výrobkové standardy – dohody TBT a SPSDohoda TBT (Technical Barriers to Trade)

Dohoda o technických překážkách obchodu (TBT) stanoví řadu základních pravidel, která musejí členové WTO dodržovat při vytváření technických požadavků, které by mohly narušit obchod. Dohoda TBT se týká činnosti ústředních a lokálních vlád a nevládních orgánů. Týká se přípravy, přijímání a aplikace technických nařízení vztahujících se na průmyslové a zemědělské produkty (s výjimkou opatření podle dohody SPS) a související procesní a výrobní opatření. Dále se týká přípravy, přijímání a aplikace standardů (které nejsou povinné, ale mohou být základem pro nařízení a postupy hodnocení shody včetně testování, certifikace a inspekce).

Nařízení, standardy a procedury nesmějí být navrženy nebo uplatňovány tak, aby vytvářely bariéry obchodu. Nařízení by neměla být více omezující než je nutné pro dosažení legitimního cíle "při zohlednění rizik, která by představovalo jejich nesplnění". Postupy hodnocení shody by měly být jen tak přísné, aby vyvolaly důvěru, že výrobek splňuje nařízení a standardy.

Členové WTO jsou podporováni ve využívání mezinárodních standardů (kde existují) a v propagaci jejich tvorby. Existuje předpoklad, že národní standardy založené na mezinárodních budou upřednostňovány. Členové mohou stanovit vyšší standardy za předpokladu, že budou uplatňovány na dovozy podle principu poskytování nejvyšších výhod a národního zacházení.

Jednou z relativně nových oblastí, které podle spotřebitelů patří do rámce TBT jsou geneticky modifikované potraviny. Spotřebitelská organizace Consumers International prohlásila, žeDohoda o technických překážkách obchodu (TBT) by měla připustit povinné značení geneticky modifikovaných (GM) potravin. Povinné značení GM potravin musí být jasně zařazeno mezi otázky, které se řídí Dohodou TBT, neboť odráží široké zájmy spotřebitelů jako například právo na informace. Je třeba také uznat, že povinné značení GM potravin splňuje dva základní požadavky dohody TBT. Za prvé GM potraviny na non-GM potraviny jsou odlišné produkty a podle toho musejí být označeny. A za druhé označení GM je metodou informování spotřebitelů, která nejméně omezuje obchod. Světová obchodní organizace by neměla podkopávat opatření podporující informovaný výběr.

Doporučujeme