Výrobkové standardy – dohody TBT a SPSDopady na světový obchod

Pro spotřebitelské organizace zde vyvstávají dvě klíčové otázky:

  1. Jak srovnávat standardy Výboru pro Codex Alimentarius s národními standardy? V některých případech může být standard Výboru vyšší než národní a jindy naopak. A to se může dále lišit výrobek od výrobku a stát od státu.
  2. Budou národní vlády schopny stanovit nebo udržet standardy vyšší než jsou standardy Výboru? Ačkoli jsou diskuze velmi komplikované, vztah Výboru k Sanitární a fytosanitární dohodě WTO je ten, že pokud země:
  • nemá žádný standard pro daný produkt anebo má standard nižší než Výbor, může ho zvýšit nebo jednoduše použít standard Výboru, aniž by se dovolávala pravidel WTO. A naopak může odmítnout výrobky, pokud nesplňují standardy Výboru.
  • má přísnější standardy než Codex nebo se chystá zavést vyšší standard, je to podle pravidel WTO možné, ale v případě sporu bude muset předložit vědecké zdůvodnění. To by znamenalo, že člen může mít vyšší standardy.

Dojde-li ke sporu a panel WTO se postaví proti zemi, která uvalila omezení, lze povolit odvetná opatření nebo kompenzaci, nebude-li omezení odstraněno. Například v případu hovězího hormonu zavedly USA odvetné opatření proti EU a zvýšily cla na některé zboží EU.

Pokud bude význam standardů Codexu růst, což je pravděpodobné, protože jsou spojeny s WTO , je zcela klíčové, aby spotřebitelské organizace hrály plnoprávnou roli při jejich vývoji. Protože na rozdíl od WTO není Výbor omezen na zástupce vlád. Zahrnuje také zástupce průmyslu a mezinárodních nevládních organizací jako je spotřebitelská organizace Consumers International (CI). Technicky lze rozhodnutí přijímat systémem jeden stát jeden hlas, ale v praxi se obvykle nehlasuje a rozhodnutí jsou přijímána na základě shody názorů zúčastněných delegátů. Vzhledem k nemožnosti mnoha rozvojových zemí účastnit se všech setkání Výboru a k silnému lobbování zástupců průmyslu má Consumers International za cíl zajistit, aby byly standardy vytvářeny ku prospěchu všech spotřebitelů. Consumers International má důkladný program na vytváření kapacit spotřebitelských organizací v rozvojových zemích pro ovlivňování procesu vytváření standardů ve Výboru pro Codex Alimentarius.

Doporučujeme