Významná tržní síla po novele zákona

Zákon o významné tržní síle č. 395/2009 Sb. je v účinnosti již více než šest let a před nedávnem se dočkal dlouho vyhlížené novelizace.Ve své původní podobě zákon nebyl ideálním legislativním výtvorem, avšak přes veškeré problémy mu nebylo možno upřít, že na vztahy mezi dodavateli a odběrateli potravinářských a zemědělských výrobků působila jeho existence pozitivně. Obchodní řetězce byly pod dojmem zákona opatrnější ve svém jednání vůči dodavatelům, zcela konkrétním přínosem se ukázaly být jasné limity pro splatnost faktur.

Vzhledem k výkladovým a aplikačním nejasnostem se téměř od počátku účinnosti zákona hovořilo o nutnosti jeho změny, ať již prostřednictvím novelizace či zcela nového předpisu. Vláda se nakonec rozhodla pro novelizaci, která vstoupila v účinnost 6. března 2016.

Novela mimo jiné odstranila nepřehlednou soustavu deliktů uvedených v přílohách zákona a dala v tomto ohledu větší diskreci orgánu dohledu, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Současně zavedla řadu povinných náležitostí, které musejí obsahovat smlouvy mezi obchodníky a jejich dodavateli. V neposlední řadě upravila definici samotného konceptu významné tržní síly tak, aby bylo nepochybné, že se jedná o koncept absolutní.

V zájmu zvýšení právní jistoty zainteresovaných stran přichází Úřad s tímto informačním listem, v němž mimo jiné podává výklad řady novelizovaných ustanovení a upozorňuje na celoevropské přesahy tématu významné tržní síly.

Zákon o významné tržní síle je regulací, která vznikla za účelem odstranění tržních selhání, jež se v předmětném sektoru objevují. V novelizované podobě bude zákon tuto funkci plnit jistě lépe než jeho původní verze.

Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
.

Upozornění: Texty uvedené v tomto informačním listu mají charakter právně nezávazného obecného vkladu, jehož cílem je přiblížit stávající postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k některým novelizovaným ustanovením zákona o významné tržní síle. Do budoucna nicméně nelze vyloučit modifikaci tohoto přístupu, zejména při posuzování konkrétních okolností jednotlivých řešených případů. Úřad bude svoje výkladová stanoviska k jednotlivým ustanovením zákona v případě potřeby rozšiřovat a zpřesňovat a následně zveřejňovat na svých webových stránkách www.uohs.cz.

 

Převzato z dokumentu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže „Významná tržní síla po novele zákona“

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme