Ekonomika a trh v ČR

Makroekonomické a oborové analýzy, statistiky podnikatelského prostředí v ČR. Informace ke společensky odpovědnému a udržitelnému podnikání, regionální informace a rozvojové programy.

Oborové informace

Oborové informace přinášejí články z vybraných oborů podnikání jako jsou energetika, průmysl, stavebnictví či zemědělství. Zařazujeme také relevantní informace od partnerských organizací portálu.

Více k jednotlivým oborům podnikání

Aktuality, informace a rady pro zástupce byznysu z důležitých oblastí podnikání jako jsou energetika, průmysl, stavebnictví, doprava, cestovní ruch, zemědělství či potravinářství. Nabízíme redakční články i relevantní informace od partnerských organizací portálu ze soukromé sféry i veřejné a státní správy.

Regionální informace

Informace o aktuálních rozvojových programech, články a aktuality o podnikání a podnikatelských subjektech s vazbou na konkrétní region, důležité statistiky. Nechybějí ani kontakty na regionální zastoupení důležitých institucí, které nabízejí zástupcům byznysu pomoc a podporu na krajské úrovni.

Více k tématu regionální informace

Informace týkající se regionálního uspořádání v ČR a uspořádání regionů soudržnosti. Aktuální rozvojové programy, informace z krajů, regionální statistiky i kontakty na regionální kanceláře důležitých institucí.

Analýzy a statistiky

Průzkumy a indexy podnikatelských nálad a očekávání, analýzy a statistiky z makroekonomické oblasti (vývoj HDP, míra nezaměstnanosti, národní příjmy, cenové indexy, inflace a vzájemné vztahy mezi různými odvětvími ekonomiky), oborové statistiky, vývoj zahraničního obchodu ČR, demografické a sociální údaje. A také komentáře a související aktuality.

Makroekonomické a podnikatelské analýzy, průzkumy a statistiky

Nabízíme pravidelně aktualizované makroekonomické analýzy a statistiky, oborové statistiky či přehledy o vývoji zahraničního obchodu. Kromě toho v rubrice najdete také demografické a sociální údaje a všechny statistiky týkající se podnikání a podnikatelského prostředí v ČR.

Archiv statistického týdeníku MPO (data do března 2021)

Registry a databáze

Přehled domácích a zahraničních registrů podnikatelských subjektů a registrů veřejné správy.

Výběr z registrů a databází

Přehled domácích i zahraničních registrů, databází a adresářů, které jsou dostupné on-line. Využívání databází urychlí orientaci podnikatelů v relevantních údajích a může usnadnit jejich rozhodování.

Důležité registry a databáze

Odpovědné podnikání

Aktuality a informace o společensky odpovědném a udržitelném podnikání zejména v ČR a Evropské unii, cirkulární ekonomice, spolupráci akademické a podnikatelské sféry, vědě, výzkumu a vývoji s důrazem na jejich praktické využití ve světě byznysu.

Více k odpovědnému podnikání

Nabízíme důležité informace o společensky odpovědném, udržitelném a ekologickém podnikání či cirkulární ekonomice. Čtenářům představujeme i zajímavé podnikatelské projekty, které mohou být pro zástupce vznikající i zavedené firmy, jež chtějí podnikat odpovědně či udržitelně, inspirací. Najdete zde i články týkající se vzdělání, vědy, výzkumu a vývoje.
Doporučujeme