Analýzy, statistiky ČR

Makroekonomické analýzy a statistiky, oborové statistiky či statistiky o vývoji zahraničního obchodu. Kromě toho zde naleznete také demografické a sociální údaje a statistiky týkající se podnikatelského prostředí v ČR.

Ilustrační fotografie

Detailní informace o nejvýznamnějších a nejdůležitějších oborech a odvětvích národního hospodářství České republiky.

Údaje o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, práci, mzdách a sociálním zabezpečení. Doplňují je demografická data, tj. jevy a procesy související se stavem a reprodukcí obyvatelstva.

Statistické údaje týkající se inflace, spotřebitelských cen a vývoje hrubého domácího produktu v České republice.

Statistiky týkající se demografického vývoje v České republice, sociálního zabezpečení a životních podmínek obyvatelstva.

Shrnutí nejdůležitějších zpráv a ukazatelů z české i světové ekonomiky. Týdeník je připravován pracovníky odboru ekonomických analýz Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Doporučujeme