Hlavní informace o službě

Hlavní úlohou Jednotného kontaktního místa je usnadnění vstupu do podnikání, zejména v oblasti poskytování služeb, a to jak v ČR tak v rámci celé EU.

Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům veškerá podání od podnikajících osob, která upravují přístup k činnosti poskytování služeb, a to zejména:

  • přihlášky k registraci nebo oznámení
  • oznámení a hlášení v oblasti sociální zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
  • podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací

Prostřednictvím Jednotného kontaktního místa můžete například podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně dle § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotné kontaktní místo neposuzuje úplnost a věcnou správnost přijímaných podání.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelem či občanem, který zamýšlí zahájit podnikání v oblasti poskytování služeb.

Výstup služby

Vyřízení povolení k výkonu regulovaného povolání nebo činnosti. Vyřízení podání a dalších formalit souvisejících s podnikáním v oblasti poskytování služeb.

Benefit služby

Možnost bezplatně vyřídit potřebná povolení pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti na jednom místě. Možnost učinit veškerá podání související s činností poskytování služeb na jednom místě.

Pokud se klient dostaví osobně, je mu formulář vyplněn na místě. Klient tak nemusí tápat, jakou kolonku vyplnit, nebo komu podání adresovat.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete začít řešit kdykoliv.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Elektronické podání by mělo být učiněno z datové schránky podatele nebo být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem klienta.

Přiložené doklady (např. povinné přílohy) by dále měly být opatřeny doložkou o provedené konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby ve smyslu zákona č. 300/ 2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Ohledně povinných příloh záleží na konkrétním úkonu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Pro elektronická podání můžete využít:

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro čerpání služby osobně či poštou není potřeba splnit žádné další povinnosti.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Navštivte jedno z 15 Jednotných kontaktních míst, která se nachází na obecních živnostenských úřadech v krajských městech. Jejich seznam a adresy naleznete na webu Businessinfo.cz.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 10.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Na Jednotném kontaktním místě snadno vyřídíte všechny náležitosti pro svůj vstup do podnikání.

JKM přijímá veškerá podání vůči státu nutná pro vstup do a provoz podnikání na území České republiky, ale také v rámci celé EU. Na jediném úřadě tak můžete zařídit živnost, oznámit skutečnosti České správě sociálního zabezpečení, ale i další podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací a mnohé další.

A nejen to, pracovníci JKM Vám rádi poskytnou i potřebné informace a pomohou s řešením problémů se státní správou ČR, či kteréhokoli jiného členského státu Evropské unie.

Elektronický formulář na portálu BusinessInfo.cz poskytuje jeden z komunikačních kanálů se sítí 15 úřadů JKM v České republice.

S exportními dotazy ohledně podnikání mimo EU se prosím obracejte na Zelenou linku pro export MPO 800 133 331 (Po-Pá 9 až 17 hod.), e-mail: export@mpo.cz.

Informace o druzích živností, jejich obsahových náplních, formulářích, podnikatelskému plánu a dalších povinnostech či radách najdete v rozcestníku klíčových návodů pro živnostenské podnikání

Ve spolupráci s JKM vznikla i tato videa

Klíčové návody k tématu