Hlavní informace o službě

Jednotné kontaktní místo poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat kdekoliv v Evropské unii či v ČR.

Jednotné kontaktní místo konkrétně poskytuje:

 • informace o požadavcích vztahující se na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejich výkonem,
 • kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb v EU i v ČR,
 • obecné informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech EU
 • informace o opravných prostředcích proti rozhodnutí správních úřadů a o možnostech řešení sporů,
 • informace o ochraně spotřebitele,
 • kontaktní údaje na organizace, které poskytovatelům služeb nabízí praktickou pomoc, např. Evropská síť spotřebitelských středisek

Dále Jednotné kontaktní místo poskytuje informace o regulaci povolání, mezi něž patří zejména:

 • seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti,
 • informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu,
 • seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání,
 • seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,
 • seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou,
 • kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelem či občanem, který zamýšlí zahájit podnikání v oblasti poskytování služeb v jiném členské státě EU nebo v ČR.

Výstup služby

Informace potřebné k zahájení podnikání v oblasti služeb v EU nebo v ČR.

Benefit služby

Možnost získat bezplatně na jednom místě informace potřebné k zahájení podnikání v oblasti služeb v EU nebo v ČR.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete začít řešit kdykoliv.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Službu je možné čerpat elektronicky bez dalších povinností.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Pro položení dotazu Jednotnému kontaktnímu místu můžete využít:

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro čerpání služby osobně či poštou není potřeba splnit žádné další povinnosti.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Navštivte jedno z 15 Jednotných kontaktních míst, která se nachází na obecních živnostenských úřadech v krajských městech.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk, podle možností i další úřední jazyky Evropské unie

Poslední kontrola k 10.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Na Jednotném kontaktním místě Vám ochotně poskytnou podnikatelské informace pro ČR i EU.

Pracovníci JKM jsou zde proto, aby Vám usnadnili orientaci v požadavcích pro podnikatelské prostředí. Pomohou Vám s řešením problémů se státní správou České republiky i s komplikacemi a s řešením podnikatelských problémů v rámci kteréhokoli členského státu Evropské unie.

A nejen to, na JKM přijímají veškerá podání pro podnikání jak v České republice, tak i v jiných členských státech Evropské unie.

Elektronický formulář na portálu BusinessInfo.cz poskytuje jeden z komunikačních kanálů se sítí 15 úřadů JKM v České republice.

S exportními dotazy ohledně podnikání mimo EU se prosím obracejte na Zelenou linku pro export MPO 800 133 331 (Po-Pá 9 až 17 hod.), e-mail: export@mpo.cz.

Informace o druzích živností, jejich obsahových náplních, formulářích, podnikatelskému plánu a dalších povinnostech či radách najdete v rozcestníku klíčových návodů pro živnostenské podnikání

Ve spolupráci s JKM vznikla i tato videa

Klíčové návody k tématu