Zastoupení podnikatele

Každá fyzická i právnická osoba se ocitá v situaci, kdy se svým jednáním zavazuje k nějaké povinnosti či jí na základě jejího jednání naopak vzniká nějaké právo. Ne vždy však podnikatel může v konkrétních situacích jednat sám a musí být zastoupen jinou osobou. Cílem tohoto článku je vnést základní vhled do problematiky zastoupení podnikatele.Podrobný obsah


Každá fyzická i právnická osoba se v každodenním životě ocitne v situaci, kdy se svým jednáním zavazuje k nějaké povinnosti či jí na základě jejího jednání naopak vzniká nějaké právo, neboli slovy zákona: „právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran“ (§545 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „občanský zákoník“).

Typickým příkladem takového jednání může být uzavření kupní smlouvy, na základě které se podnikatel zaváže svému zákazníkovi dodat určité zboží a zároveň na základě dané smlouvy vzniká podnikateli právo na zaplacení kupní ceny zákazníkem. Ne vždy však podnikatel může v konkrétních situacích jednat sám (ať už z nedostatku svého času, zkušeností a znalostí či z jiných důvodů) a musí být z tohoto důvodu zastoupen jinou osobou. Cílem tohoto článku je vnést základní vhled do problematiky zastoupení podnikatele.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem