Aktualizace Exportní strategie ČR 2012–2020

Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020 a shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu, jejich cíle a rovněž opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k naplnění těchto cílů. Strategie je postavena na třech pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí.Podrobný obsah:

 • Úvod
  • Základní principy naplňování Exportní strategie
 • Změny spojené s aktualizací Exportní strategie
   • Vize a cíle aktualizované Exportní strategie
   • Určování klíčových trhů
   • Rozvoj digitálního trhu a digitalizace ekonomiky včetně Průmyslu 4.0
   • Pilíře aktualizované Exportní strategie
   • Štíhlejší implementace
  • Systém konzultací
 • 1. Finanční nástroje
  • 1.1. Exportní financování a pojišťování
  • 1.2. Rozvojová spolupráce
 • 2. Informace a rozvoj služeb exportérům
  • 2.1. Informace
  • 2.2. Asistenční akonzultační služby
  • 2.3. Rozvoj služeb v regionech
  • 2.4. Vzdělávání pro export
 • 3. Rozvoj obchodních příležitostí
  • 3.1. Propagace a rozšiřování poptávky po českém exportu
  • 3.2. Obchodní politika
  • 3.3. Vnitřní trh
  • 3.4. Projekty ekonomické migrace
  • 3.5. Investice pro export
 • Závěry
 • Příloha č. 1 (Seznam zkratek)

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme