Antiqua a Barbuda: Kontakty

Nebylo zjištěno, zda existuje v zemi režim zadávání veřejných zakázek, vzhledem k malému rozsahu teritoria a omezenému prostoru pro investiční činnost.

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace