Antiqua a Barbuda: Vztahy země s EU

V zemi nejsou žádné zóny volného obchodu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Přímé zahraniční investice

 

Teritoriální struktura

V letech 1998–2003 dosáhly přímé zahraniční investice celkové výše 296,44 milionů USD, z toho v r. 2002 27,4 milionů USD a v r. 2003 44,2 milionů USD. Největším investorem za léta 1998–2003 jsou země Karibiku s 27,4 %, následované USA s 27,2 %, dále V. Británií 4,6 %, Čínou 1,0 % a ostatními zeměmi 39,1 %.

 

Novější data o struktuře zahraničních investic v teritoriu není k dispozici.

 

Odvětvová struktura

Dle oborů největší investice směřují do turistiky 57,8 %, dopravních služeb, zejména letecké nákladní

 

a osobní přepravy 25,9 %, finančních a bankovních služeb 10,4 %, obchodu a distribuce 3,1 %, zdravotnictví 1,6 %, polygrafického průmyslu 0,4 % a ostatních sektorů 0,8 %.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Investiční klima je na ostrovech příznivé. Vláda AB vítá nové soukromé zahraniční investice.

 

Investiční pobídky zahrnují daňové prázdniny, bezcelní dovozy a možnost repatriace investic a zisků. Zahraničním investorům je v zásadě povoleno nakupovat nemovitosti, i když jsou v platnosti určité restrikce k vlastnictví půdy, kde se vyžaduje licence podle Zákona o držbě půdy cizinci (Non-Citizens Land Holding Regulation Act). Vláda obecně prosazuje politiku prodeje půdy pro turistické a rezidenční projekty, zatímco pro zemědělské účely půdu pouze pronajímá.

 

Pobídky pro zahraniční investory zahrnují:

 

  • daňové prázdniny a repatriaci kapitálu i zisků
  • pozitivní postoj místních osob a obchodních kruhů k zahraničním investorům
  • dohody o preferenčním obchodu a bezcelní dovozy
  • dobrá mezinárodní komunikace

 

Daňové prázdniny 5 až 15 let s možností prodloužení o dalších 5 let se poskytují za určitých okolností, a to společnostem, zřízeným v rámci International Business Corporations Act 1982, které mohou požívat výhod celé škály pobídek. Pobídky se poskytují oborům orientovaným na export, které mají další slevy z daní, možnosti výjimek z regulace směnečné kontroly, aj.

 

Průmyslové výrobě jsou poskytovány pobídky pod zákona Fiscal Incentives Act 1975 a výstavbě a rozšiřování hotelů a ubytovacích kapacit pobídky podle Hotels Aid Ordinance and the Income Tax Act. Obvyklá korporátní daň je 40 %, průmyslová výroba orientovaná na export může získat daňové volno až na 15 let aj.

 

Daňová politika: zahraniční investice požívají stejného zacházení jako investice národní a daňové prázdniny a další pobídky jsou k dispozici pro jakékoliv operace. Joint venture mezi cizinci a místními firmami jsou zcela běžné, přičemž se striktně nevyžaduje místní partner pro společné podnikání.

Zahraniční investoři jsou považováni za žádoucí zaměstnavatele. Všechny podniky vlastněné cizinci musí mít souhlas vlády obchodovat na Antigua a Barbuda a fiskální pobídky schvaluje vládní kabinet. Vláda poskytuje za určitých podmínek také dodatečné pobídky, jako jsou výjimky ze zadržovacích daní na platby úroků, výjimky z placení 1% daně z konverze zahraniční směny, zaručený počet pracovních povolení pro cizí státní příslušníky, nájmy výrobních prostor a budov aj.

 

Projekty orientované na export a zemědělské projekty se těší zvláštnímu zájmu vlády a jsou podporovány ve stejném rozsahu jako odvětví turistiky. Vláda upřednostňuje investory, kteří přinesou do země investice. Místní banky jsou však také schopné financovat projekty z vlastních zdrojů.

 

Repatriace kapitálu a zisků patří mezi největší investiční pobídky. Vyžaduje se pouze souhlas Exchange Control u Ministerstva financí. Pro poukazy do zahraničí je nutné mít zaplaceny veškeré daně. Společnosti registrované v rámci zákona International Business Companies Act 1982 mají automaticky garancii 50 let bezdaňového statutu a další privilegia. Tato právní úprava se vztahuje především na komerční a depozitní banky a pojišťovací společnosti a na mezinárodní obchodní společnosti.

 

Antigua a Barbuda má uzavřeny preferenční obchodní dohody s USA, Kanadou, Evropou a Karibikem. Pozitivní vládní přístup, ochota k poskytování investičních pobídek a všeobecná podpora investorům pomáhají vytvářet příznivé klima pro příliv investic.

 

Restrikce uplatňované na zahraniční investice a investory jsou minimální, převládají tyto investiční pobídky a pravidla:

 

  • kapitál a zisky mohou být repatriovány
  • je povoleno 100% vlastnictví zahraničním subjektem

 

 

 

  • nabízí se široká škála místních podniků disponibilních pro investice
  • podpora joint venture s místními osobami nebo i bez
  • výjimky z daně ze směny 1 % na vnější operace
  • výjimky z daní 3 % kolkovného za místní půjčky

 

Směnečná kontrola je spravována Ministry of Finance, zahraniční investice musí být zaregistrována na Ministerstvu financí pro budoucí schvalování repatriací kapitálu a výnosů.

 

Další doplňující informace o zahraničních investicích je možno získat od auditorské společnosti Price Waterhouse na ostrově Antigua.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

export (USD): 61 milionů (2016 odhad)

import (USD): 491 milionů (2016 odhad)

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace