Antiqua a Barbuda: Zahraniční obchod a investice

Antigua a Barbuda spadá pod zastupitelský úřad ve Washingtonu DC

Kontaktní informace:

3900 Spring of Freedom St., NW, Washington, D.C.

Telefon: +1 202 274 9100

e-mail: washington@embassy.mzv.cz

web: www.mzv.cz/washington

nouzová linka: +1 202 570 3028

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Čeští občané nepotřebují ke vstupu do země víza za turistickým nebo obchodním účelem, pokud jejich pobyt nepřesáhne 6 měsíců. Při vstupu je nutno prokázat se pasem platným nejméně 6 měsíců, platnou zpáteční letenkou nebo lodním lístkem, dokladem o ubytování a finančních prostředcích pokrývajících náklady na pobyt v zemi.

Pro bližší informace doporučujeme obrátit se na High Commission of Antigua and Barbuda v Londýně nebo na ZÚ Antiguy a Barbudy v Paříži na tyto adresy:

 

High Commission of Antigua and Barbuda

2nd Floor, 45 Crawford Place London W1H 4LP

United Kingdom

Telefon: 004420-7258 0070

Fax: 004420-7258 7486

e-mail: visainfo@antigua-barbuda.com web: http://www.antigua-barbuda.com/

 

Ambassade de Antigua et Barbuda

43,. Avenue de Friedland 75008 Paris

France

Telefon: 00331-5396 9396

Fax: 00331-5396 9397

V období od června do listopadu je možný výskyt uragánů. Politická situace je v zemi stabilní. V zemi je možno dostat horečnaté onemocnění dengue způsobené komářím štípnutím. Doporučujeme používat repelenty.

 

Antigua a Barbuda je poměrně bezpečná země. Doporučuje dávat pozor na kapesní zloděje. Předměty ponechané na pláži bez dozoru se mohou stát objektem krádeže. Nedoporučujeme pohyb po setmění po opuštěných plážích.

Na ostrovech se jezdí vlevo. Kvalita komunikací je poměrně dobrá, auta vyskytující se na ostrovech jsou ve špatném technickém stavu (nefungující brzdová či signální světla, nefunkční brzdy aj.).

 

Za držení a pašování drog mohou hrozit vysoké tresty odnětí svobody a peněžní pokuty.

 

Další informace je možno získat na: www.antigua-barbuda.org a www.interknowledge.com/ antigua_barbuda.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Běžné v relaci Karibské oblasti, viz STI Dominikánská republika, Trinidad a Tobago aj. Pro řešení obchodních sporů je však nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou obecně velmi drahé. Doporučuje se řešit případné spory vyplývající z neplnění kupní smlouvy smírčí cestou.

Běžná, komerční rizika, doporučuje se pečlivý výběr vhodného bonitního partnera a využívání služeb bankovních ústavů a auditorských kanceláří k získání kvalitních a důvěryhodných informací o partnerovi. Trh je politicky stabilní a nehrozí nebezpečí změny stávajícího státního zřízení a politickoekonomické změny.

ZÚ Washington nemá poznatky ani informace o případech ztrát vzniklých při investování českých firem v teritoriu, stejně jako ostatní členské státy EU, které v teritoriu Antigua a Barbuda již dříve investovaly.

 

Při řádném zajištění hmotných zbožových i nezbožových dodávek z ČR obvyklými platebními instrumenty, jako je neodvolatelný potvrzený akreditiv otevřený u některé z českých bank, bankovní záruka nebo aval resp. realizace dodávky po obdržení platu předem, nehrozí mimořádné nebezpečí ztrát z dodávek. ZÚ Washington nemá informace, že by některý český subjekt zahraničního obchodu registroval nedobytnou pohledávku v teritoriu.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Turistika a s ní spojená odvětví hotelnictví a gastronomie, participace při výstavbě ubytovacích kapacit a mezinárodních hotelů, bankovní a pojišťovací služby.

 

Nové privatizační projekty v zemi nejsou připravovány. Na probíhajících rozvojových projektech se podílejí hlavně USA, Velká Británie a Kanada.

Trh Antiguy a Barbudy je velice limitován jak rozlohou, tak počtem obyvatelstva, je orientován zejména na turistiku a cestovní ruch, a to na vrstvy movitých turistů z USA, Kanady a zemí EU a pro české podnikání není příliš perspektivní. Výjimkou mohou být některé velké české cestovní kanceláře, které by mohly nabídnout své služby v turistice nejbohatším vrstvám obyvatel ČR.

 

Vzájemná obchodní výměna je na velmi nízké úrovni a za posledních téměř 10 let nezaznamenala obchodní bilance aktivní saldo ve prospěch ČR.

Pro další zpracování trhu se doporučuje soustředit akviziční aktivity především na sektor služeb a dodávky průmyslových výrobků lehkého zpracovatelského průmyslu. Konkrétně na sektor turistiky a s ní spojené služby, vývoz pro turisty atraktivních položek, jako je broušené sklo, bižuterie, perly a polodrahokamy, výrobky z drahých kovů, event. porcelánové výrobky a dále vybavení mezinárodních

hotelů textilními výrobky, sklem a porcelánem, případně potravinářské speciality, nápoje, lihoviny a pivo. Pro dovoz do ČR mohou být atraktivní vybrané zemědělské produkty (tropické ovoce a šťávy, banány, kokosy, ananas, mražené ryby).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

· Antigua a Barbuda (Antigua and Barbuda)

Složení vlády:

· hlava státu Královna Elizabeth II.

· generální guvernér: Sir Rodney Williams

· ministerský předseda: Gaston Browne

· ministr financí: Gaston Browne

· ministr spravedlnosti a právních záležitostí, veřejné bezpečnosti a práce: Steadroy Benjamin

· ministr veřejných služeb, civilního letectví a dopravy

· ministr cestovního ruchu, ekonomického rozvoje, investic a energetiky: Asot Michael

· ministr zemědělství, půdy, rybolovu a záležitostí Barbudy: Arthur Nibbs

· ministr školství, vědy a technologií: Michael Browne

· ministr práce a bydlení: Eustace Lake

· ministr obchodu, průmyslu, sportu, kultury a národních festivalů: Chet Greene

· ministryně pro sociální transformaci a rozvoj lidských zdrojů: Samantha Marshall

· ministr zahraničních věcí, imigrace a mezinárodního obchodu: Charlez Fernandez

· ministr informací, vysílání, telekomunikací a informačních technologií: Melford Nicholas

· ministr zdravotnictví a životního prostředí: Molwyn Joseph

· velvyslanec v USA a OAS: Ronald Sanders

· velvyslanec při OSN: Walton Alfonso Webson

 

 

Ministerský předseda a kabinet zodpovídají Parlamentu. Volby se konají každých 5 let, ale mohou být svolány ministerským předsedou kdykoliv. Poslední volby se konaly 12. 6. 2014.

 

Ústavní články zahrnují svobodu slova, tisku, náboženství, hnutí a sdružování. Antigua a Barbuda je členem východokaribského soudního systému. Jurisprudence je založena na anglickém obecném právu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Počet obyvatel: 100,9 tisíc

· Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1% (2015)

· Gramotnost dospělého obyvatelstva: 99% (2008-2012)

· Dětská úmrtnost: 9/1 000 (2012)

· Délka života: muži 73,3, ženy 78,2 let

· téměř 100 % afrického původu, dále britského, portugalského a levantskoarabského původu

· hlavně anglikánské s evangelickými protestanty a římskokatolickými menšinami

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

· Vývozní komodity: plachetnice, plachty ze syntetických vláken, části letadel, veslové lodě/kánoe

· Dovozní komodity: ropa, automobily s vratným pístovým motorem, potravinářské výrobky, hasičské vozy

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace