FAQ – Rozdíly mezi cestovní agenturou a kanceláří

Chceme podnikat jako cestovka. Můžete nám nastínit alespoň rámcově, jaký je rozdíl mezi cestovní agenturou a cestovní kanceláří. Jako laikovi mi to přijde totéž, což ale asi nebude. Jak to tedy je?

Komerční činnost, jejímž předmětem je nabídka a realizace turistických zájezdů, lze provozovat na základě dvou zcela odlišných oprávnění. Zatímco živnosti volnou lze získat poměrně snadno, obsah její živnosti má značná omezení. K získání koncesované živnosti musíte prokázat odbornou způsobilost; získáte však větší podnikatelské pravomoci.

Rozdíly v kompetencích cestovních agentur (CA) a cestovních kanceláří (CK) lze shrnout následovně:

  • Pořádat zájezdy je oprávněn výhradně provozovatel CK.
  • CK smí nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb pro třetí stranu (agentury, dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí a podobně).
  • CK má povoleno prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, plány, jízdní řády či průvodce).
  • CA může prodej zájezdů pouze zprostředkovávat pro CK, avšak nemůže je sama na svůj účet organizovat a prodávat.
  • CA nepodniká na základě koncese, ale pouze na základě ohlášení vázané živnosti, takže k jejímu provozování není vyžadováno splnění tak přísných podmínek.

Volná živnost – Provozování cestovní agentury

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu je jako obor č. 71 součástí živnosti volné.

Živnost volná je soubor oborových činností, k jejichž provozování nemusíte ze zákona prokazovat žádné odborné ani jiné odborné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění (živnostenského listu) pro živnost volnou stačí splnit všeobecné zákonné podmínky (§ 6 odst. 1).

Koncesovaná živnost – Provozování cestovní kanceláře

K získání koncesované živnosti pro provoz cestovní kanceláře musí podnikatel kromě všeobecných podmínek splňovat i odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona. Je-li uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Živnostenský úřad uloží nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě živnostenského zákona nebo na základě zvláštních předpisů.

Postup zřízení živnosti je přehledně popsán v článku Provozování cestovní kanceláře – získání koncese krok za krokem.

Způsob ohlášení živností a další informace

Způsob ohlášení jednotlivých živností pro české i zahraniční osoby je přehledně popsán v dokumentech rubriky Průvodci pro ohlášení jednotlivých živností v ČR. Nejčastější nejasnosti spojené se vznikem živnosti řeší článek Start podnikání a jednání s úřady.

Pro získání informace k provozu živnosti v oblasti cestovního ruchu doporučujeme kontaktovat některou z následujících institucí:

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme