Maďarsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

3.1. Zastoupení EU v zemi

Maďarské zastoupení Evropské komise (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete)
az Európai Unió Háza (Dům EU)
1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Tel.: +36-1-209-9700, 209-9710
Fax: +36-1-466-4221
E-mail: comm-rep-bud@ec.europa.eu 
Web: http://ec.europa.eu/hungary/about-us/contact/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Celkový finanční objem dovozu zboží Maďarska se meziročně zvýšil v roce 2015 o 6,3 % (z toho EU-15 o 7,1 % a nových ČS EU o 9,8 %), v roce 2016 o 4,9 % (z toho EU-15 o 5,2 % a nových ČS EU o 6,7 %), v roce 2017 o 8,3 % (z toho EU-15 o 7,0 % a nových ČS EU o 6,8 %), v roce 2018 o 6,4 % (z toho EU-15 o 4,4 % a nových ČS EU o 6,2 %) a v roce 2019 o 5,7 % (z toho EU-15 o 2,4 % a nových ČS EU o 4,1 %) . V případě EU se objem obratu dovozu zboží meziročně celkově zvýšil v roce v roce 2015 o 7,8 %, v roce 2016 o 5,6 %, v roce 2017 o 6,9 %, v roce 2018 o 4,9 % a v roce 2019 o 2,9 %. Tyto indexy se meziročně v případě států mimo EU vyvíjely následovně:  v roce 2015 zvýšení o 1,2 %, v roce 2016 zvýšení o 2,6 %, v roce 2017 zvýšení o 13,4 %, v roce 2018 zvýšení o 11,3 % a v roce 2019 zvýšení o 14,5 %.
Celkový finanční objem vývozu zboží Maďarska se meziročně zvýšil v roce 2015 o 7,8 % (zvýšení: z toho EU-15 zvýšení o 9,0 % a nových ČS EU o 10,1 %), v roce 2016 o 4,4 % (z toho EU-15 se zvýšil o 4,4 % a nových ČS EU zvýšení o 6,7 %), v roce 2017 o 5,9 % (z toho EU-15 o 6,4 % a nových ČS EU zvýšení o 5,1 %), v roce 2018 se zvýšil o 4,3 % (zvýšení: z toho EU-15 zvýšení o 5,1 % a nových ČS EU o 6,6 %) a v roce 2019 o 4,2 % (zvýšení: z toho EU-15 o 4,5 % a nových ČS EU o 4,0 %). V případě EU se meziroční objem obratu vývozu zboží celkově zvýšil v roce 2015 o 9,3 %, v roce 2016 o 5,1 %, v roce 2017, v roce 2018 se zvýšil o 5,6 % a v roce 2019 o 4,3 %. Tyto meziroční indexy se v případě států mimo EU vyvíjely následovně:  v roce 2015 zvýšení 2015 o 2,3 %, v roce 2016 o 2,0 %, v roce 2017  o 5,0 %, v roce 2018 snížení o 0,1 % a v roce 2019 zvýšení o 3,8 %.

Údaje za rok 2019 jsou přeběžné výsledky.
Dále viz kapitola 2.2. – Teritoriální struktura – postavení v (k) EU.
Pořadí prvních 10 zemí EU dle dovozu do HU v EUR v roce 2019, kdy celkový dovoz činil 104 074,4 mil. EUR (rok 2018 = 99 334,7 mil. EUR):
Německo (23 129,4 mil. EUR), Čína (11 428,3, mil. EUR), Polsko ( 4 555,1 mil. EUR), Rusko (4 444,6 mil. EUR), Rakousko ( 4 338,7 mil. EUR), Itálie (3 907,93 mil. EUR), Česká republika (7. místo = 3 831,4 mil. EUR), Korea (3 724,0 mil. EUR), Slovensko (3 441,1 mil. EUR) a Francie (3 282,2 mil. EUR). Údaje za rok 2019 jsou přeběžné výsledky.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Managementem rozvojových fondů EU v HU se zabývá maďarský stát. O finanční zdroje lze žádat v rámci výběrových řízení vypsaných v tzv. Operativních programech (http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20 , https://www.palyazat.gov.hu/evaluation ), které mají základ v Evropským výborem odsouhlasené Partnerské smlouvě (http://ec.europa.eu/hungary/news/2014/20140904_hu.htm a https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_955 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-955_hu.htm)). Tuto činnost v HU koordinuje  Széchenyi program 2020 Úřadu ministerského předsedy ( i v angličtině http://palyazat.gov.hu/ , jen v maďarštině https://www.szechenyi2020.hu/ ).

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Budapešti (Maďarsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem