Obchodování se zbožím v EU

Jak Vám ProCoP může pomoci?

Služba ProCoP (Product Contact Point) je informační síť, která vznikla v návaznosti na evropské nařízení o vzájemném uznávání. Cílem celého nařízení i služby ProCoP je napomoci odbourat bariéry, které brání volnému pohybu zboží po jednotném trhu EU. Jednou z bariér je i různá právní úprava v jednotlivých členských státech, pokud jde o tzv. neharmonizované výrobky (požadavky na tyto výrobky nejsou na evropské úrovni jednotně upraveny ždánou směrnicí či nařízením). Síť kontaktních míst pro výrobky bezplatně slouží podnikatelům, kteří chtějí získat informace o požadavcích na výrobky, které by rádi uvedli na trh některé ze zemí EU.

Služba ProCoP poskytuje podnikatelům informace o:

  • o technických pravidlech pro určitý druh výrobku
  • o případných požadavcích na registraci, certifikaci či předchozí schválení státním orgánem,
  • o pravidlech volného pohybu zboží na vnitřním trhu EU, včetně zásady vzájemného uznávání,
  • o kontaktních údajích příslušných orgánů, které lze za účelem získání informací kontaktovat přímo, včetně informací o orgánech dohlížejících na dodržování technických pravidel,
  • o obecných opravných prostředcích v případě sporu mezi státním orgánem a podnikatelem včetně informací o mimosoudním systému řešení sporů při porušení evropského práva státním orgánem (služba SOLVIT).

ProCoP poskytuje informace zcela zdarma, a to do patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti. Informace získává od příslušných orgánů státní správy, pro ten který druh výrobku. Podnikatelé se pak tedy nemusejí obávat problémů s ČOI či jinými dozorovými orgány.

Podívejte se na příklady dotazů, se kterými se podnikatelé na službu ProCoP již obrátili.

Doporučujeme