Povinnosti podnikatelů podle zákona proti praní špinavých peněz

Dne 1. 1. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Co se ve světle této diskutované novely změnilo? Co znamená označení skutečný majitel nebo politicky exponovaná osoba? Co je Finanční analytický úřad a jaké jsou jeho pravomoci? Jakou nejvyšší částku můžete platit v hotovosti? Na tyto a další otázky přináší odpovědi tento článek.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, bývá označován také jako AML zákon díky zkratce z anglického označení „proti praní špinavých peněz“ – „Anti Money Laundering“.

Jeho novela účinná od 1. 1. 2022 přinesla řadu změn v oblasti práv a povinností fyzických i právnických osob. Nově byl například rozšířen okruh tzv. povinných osob, které mají nejen povinnost identifikace a kontroly klienta, ale také vyhodnocování rizik dané obchodní transakce, a to o daňové poradenství v celém jeho rozsahu, a to včetně takového poradenství, které je prováděno jinými osobami (podnikateli), než jsou daňoví poradci.

Povinné osoby

Povinnou osobou jsou zákonem vyjmenované zpravidla podnikatelské subjekty, pokud se podílí na transakcích, které jsou potenciálně zneužitelné pro praní peněz nebo financování terorismu. Dle AML zákona jsou povinnými osobami zejména:

 • úvěrové instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva);
 • finanční instituce (centrální depozitář cenných papírů, investiční fondy, penzijní společnosti, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, poskytovatelé leasingů, úvěrů, pojišťovny, směnárny, atd.);
 • provozovatelé hazardních her;
 • osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu, právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu a penzijní společnost;
 • osoby oprávněné k obchodování s nemovitými věcmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi (realitní kanceláře);
 • auditoři, daňoví poradci, účetní a jiné osoby při poskytování právní pomoci nebo finančně ekonomických rad ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění;
 • soudní exekutoři, notáři, advokáti – při úschově peněz nebo cenných papírů a dále při jednání jménem klienta na základě plné moci při koupi nemovitostí nebo obchodních podílů, při správě majetku klienta, při zakládání obchodních společností apod.;osoby oprávněné k obchodování s kulturními památkami;
 • svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení u svěřenského fondu, jehož fungování se řídí právním řádem jiného státu;
 • osoby oprávněné k obchodování s kulturními památkami;
 • osoby oprávněné k obchodování s použitým zbožím nebo přijímání věcí do zástavy (bazary, zastavárny);
 • osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (např. i provozovatelé e-shopů přijímající platby ve virtuální měně) a další.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme