Právní možnosti ochrany nově vytvořeného výrobku (produktu) na českém i zahraničním trhuÚřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy pro ochranu průmyslového vlastnictví. Sídlí v Praze na adrese Antonína Čermáka 2A, 160 00 Praha 6. Jednou z jeho základních funkcí je mimo jiné poskytování ochrany vynálezům, průmyslovým a užitným vzorům či ochranným známkám. O tom, zda těmto právům bude poskytnuta ochrana, rozhoduje ve správním řízení. O těchto předmětech průmyslových práv vede příslušné rejstříky, které jsou veřejně přístupné a které jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu.

Na webových stránkách ÚPV jsou uvedeny jednotlivé kategorie ochrany. Internetové stránky Úřadu obsahují informace i o evropských a mezinárodních přihláškách a další užitečné odkazy.

Telefonický kontakt na Úřad průmyslového vlastnictví je 220 383 111. Adresa datové schránky zní ix6aa38.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby