Právní možnosti ochrany nově vytvořeného výrobku (produktu) na českém i zahraničním trhu

Článek seznamuje se základními instituty průmyslového vlastnictví – s patenty, průmyslovými a užitnými vzory a ochrannými známkami. Zaměřuje se na způsob získání právní ochrany, a to jak na národní, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Provádí čtenáře postupem při podávání přihlášky zápisu nového výrobku a též představí Úřad průmyslového vlastnictví.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Právní možnosti ochrany nově vytvořeného výrobku na českém i zahraničním trhu jsou poměrně podrobně upraveny. Každý z představovaných institutů má svou právní úpravu, která se liší především v délce ochrany jednotlivých výrobků. Je možné pozorovat také sílící tendenci ochrany na evropské úrovni, která má za cíl harmonizovat úpravu a ochranu jednotlivých institutů v rámci celé Evropské unie. Nutno dodat, že s výjimkou patentů se jí to poměrně daří.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme