Právní možnosti ochrany nově vytvořeného výrobku (produktu) na českém i zahraničním trhu

Článek seznamuje se základními instituty průmyslového vlastnictví – s patenty, průmyslovými a užitnými vzory a ochrannými známkami. Zaměřuje se na způsob získání právní ochrany, a to jak na národní, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Provádí čtenáře postupem při podávání přihlášky zápisu nového výrobku a též představí Úřad průmyslového vlastnictví.

Podrobný obsah:

 • Patenty
  • Právní ochrana
  • Jak podat přihlášku a řízení o ní
  • Přihláška patentu v zahraničí
 • Průmyslové vzory
  • Právní ochrana
  • Jak podat přihlášku a řízení o ní
  • Přihláška průmyslového vzoru do zahraničí
 • Užitné vzory
  • Přihláška
  • Patentová přihláška a užitný vzor
  • Právní ochrana
  • Přihláška užitného vzoru do zahraničí
 • Ochranné známky
  • Jak podat přihlášku
  • Řízení o přihlášce
  • Připomínky a námitky
  • Právní ochrana
  • Přihláška ochranné známky do zahraničí
 • Úřad průmyslového vlastnictví

Úvod

Právní možnosti ochrany nově vytvořeného výrobku na českém i zahraničním trhu jsou poměrně podrobně upraveny. Každý z představovaných institutů má svou právní úpravu, která se liší především v délce ochrany jednotlivých výrobků. Je možné pozorovat také sílící tendenci ochrany na evropské úrovni, která má za cíl harmonizovat úpravu a ochranu jednotlivých institutů v rámci celé Evropské unie. Nutno dodat, že s výjimkou patentů se jí to poměrně daří.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby