Tvorba strategického plánu – úrovně plánování a funkční strategiePředpokladem k tvorbě strategického plánu je pochopení převažující inklinace firmy k funkčnímu nebo procesnímu řízení. Pro mnoho firem je typické, že i přes deklarovanou procesní orientaci stále respektují funkční organizační uspořádání. Tyto firmy operují s hybridní organizační strukturou a do manažerských praktik se mohou promítat jak prvky procesního, tak funkčního managementu. V rámci zpracování strategického plánu je třeba rozhodnout, které z typů řízení, funkční či procesní, firma preferuje a na tomto základě potom koncipovat příslušný strategický plán. Promítnutí strategického plánu na úroveň útvarů či procesů je zároveň významným motivačním faktorem, který dává výkonným pracovníkům do ruky nástroj, jak se podílet na formulaci firemní strategie a současně participovat na jejím řízení.

Převzato z knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2012.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme