Zastoupení podnikatele

Při podnikání může nastávat řada situací, kdy je pro podnikatele nemožné, neúčelné nebo jinak obtížné, například z důvodu chybějících znalostí, aby jednal v konkrétní situaci sám.

Zákon mu tak dává možnost být zastoupen jinou osobou. Cílem tohoto článku je vnést základní vhled do problematiky zastoupení podnikatele.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Způsoby jednání podnikatele

Podnikatel může jednat v rámci právních vztahů osobně či v zastoupení. Právnická osoba pak musí být v rámci právního jednání vždy zastoupena, a to vzhledem ke skutečnosti, že právnickou osobu lze považovat za umělý právní konstrukt, kterému zákon nepřiznává svéprávnost, resp. způsobilost k právnímu jednání.

Zastoupení podnikatele lze rozlišovat na zastoupení smluvní (tj. zastoupení založené smlouvou), zákonné (tj. zastoupení, které přímo vyplývá ze zákona, typicky se jedná o statutární orgán obchodní společnosti, mimo podnikání lze jako příklad uvést jednání rodiče za dítě jako jeho zákonného zástupce), a zastoupení vyplývající z rozhodnutí soudu či jiného správního orgánu.

Za speciální kategorii zastoupení lze považovat zastoupení přímé a nepřímé. V případě zastoupení přímého zástupce jedná jménem a na účet zastoupené osoby, v případě nepřímého zastoupení pak jedná na účet zastoupeného svým jménem.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme