Živnosti koncesované

Koncesovaná živnost může být provozována po udělení zvláštního oprávnění k podnikání, tzv. koncese.

Zákon neobsahuje lhůtu, ve které musí živnostenský úřad o udělení koncese rozhodnout; živnostenský úřad totiž může v průběhu řízení o udělení koncese zejména vyžadovat stanoviska jiných orgánů státní správy. Oprávnění k provozování koncesované živnosti vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Obsahové náplně živností koncesovaných

Text živnostenského zákona na webu Zákony po lidi

Základní informace

Servis – průvodci, adresář, formuláře

Další videoprůvodci

Doporučujeme