Živnosti řemeslné

Živnosti řemeslné mohou být provozovány na základě pouhého ohlášení libovolnému živnostenskému úřadu.

Kromě všeobecných požadavků je také nezbytné prokázat odbornou způsobilost, prokazovanou např. výučním listem v příslušném oboru vzdělání nebo obdobným dokladem z vyššího stupně vzdělání. Způsobilost lze též doložit dokladem o uznání odborné kvalifikace od uznávacího orgánu. Pokud žadatel splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Obsahové náplně živností řemeslných

Text živnostenského zákona na webu Zákony po lidi

Základní informace

Servis – průvodci, adresář, formuláře

Další videoprůvodci

Doporučujeme