Hlavní informace o službě

Ochranná známka umožňuje podnikatelům v obchodním styku označovat svoje zboží tak, aby si je spotřebitelé mohli snáze zapamatovat a vybírat. Zápis ochranné známky do rejstříku poskytuje jejímu vlastníkovi právo výlučného užívání zapsaného označení pro vybrané výrobky a služby a zároveň právo zakázat ostatním soutěžitelům na trhu užívat označení shodné nebo podobné pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Přihlášku ochranné známky můžete podat, pokud vystupujete jako fyzická nebo právnická osoba.

Výstup služby

Osvědčení o zápisu ochranné známky

Benefit služby

Zápis ochranné známky do rejstříku poskytuje vlastníkovi lepší možnosti právní ochrany jeho obchodních značek proti zneužití.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete využít kdykoli.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Vyplněný formulář přihlášky ochranné známky podaný způsobem umožňujícím ověření Vaší identity (např. pomocí datové schránky či zasláním elektronicky podepsaného dokumentu přes e-mail). 
Podat formulář přihlášky je možné rovněž klasicky e-mailem (bez elektronického podpisu). V takovém případě je však nutné do 5 dnů podání potvrdit doručením originálu. To lze učinit pomocí datové schránky, zasláním elektronicky podepsaného dokumentu, ale též osobně.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Přihláška ochranné známky se podává na Úřadu průmyslového vlastnictví. Elektronicky můžete přihlášku podat přímo na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (e-portál ÚPV):

1. krok

V systému elektronického podání zvolíte formulář P06 - Přihláška ochranné známky.

2. krok

Budete vyzváni k registraci či jednorázovému přihlášení, případně k přihlášení přes Identitu občana.

3. krok

Vyplníte formulář P06. Správnost vyplnění je možné si zkontrolovat pomocí tlačítka v sloupci na levé straně obrazovky. Tento sloupec slouží rovněž k navigaci ve formuláři.

4. krok

Po vyplnění zvolíte jednu z následujících možností podání:

 • přímé podání při přihlášení pomocí Identity občana,
 • odeslání do datové schránky,
 • s elektronickým podpisem,
 • bez elektronického podpisu (V takovém případě je nutné toto podání do 5 dnů potvrdit doručením originálu; to lze učinit pomocí datové schránky, zasláním elektronicky podepsaného dokumentu, poštou nebo osobně).

Vyplněný formulář můžete řádně doručit do Úřadu rovněž mimo systém eletronického podání, a to přímo datovou schránkou (adresa: ix6aa38) či emailem na adresu posta@upv.gov.cz (se zaručeným elektronickým podpisem nebo i bez). K tomu je vhodné využít PDF formulářů, které si můžete stáhnout na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě podání emailem bez zaručeného podpisu však musíte do 5 dnů podání potvrdit doručením originálu. To lze učinit pomocí datové schránky, zasláním el. podepsaného dokumentu, poštou či osobně.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky činí:

 • individuální ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb - 5 000 Kč,
 • kolektivní a certifikační ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb - 10 000 Kč,
 • za každou další třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy - 500 Kč.

Třídy výrobků a služeb lze nalézt v přehledovém seznamu.

Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000 Kč), převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.

Číslo přihlášky je označeno: O, pomlčkou a pořadovým číslem (Např.: O-8516, O-141141). Číslo spisu přihlášky je automaticky přiděleno přijetím přihlášky ochranné známky Úřadem.

Konstantní symbol je 1148, variabilní symbol je tvořen číslicí 3 a číslem spisu přihlášky.

Pro O-8516 je VS: 38516, pro O-141141 je VS: 3141141.

Poplatek je nutné zaplatit do 1 měsíce od podání přihlášky, jinak se přihláška považuje za nepodanou. K zaplacení poplatku Úřad nevyzývá.

Sleva na správním poplatku

Úřad sníží správní poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, jsou-li splněny zákonné podmínky. Zjednodušeně řečeno, slevu získáte, pokud:

 1. Využijete našeho online elektronického podání v rámci e-portálu.
 2. Přihlásíte se pomocí Identity občana (to lze například pomocí bankovní identity, mobilního klíče atd.).

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Vyplněný formulář přihlášky ochranné známky.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu lze řešit podáním přihlášky ochranné známky na podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví:

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

Úřední hodiny podatelny najdete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky činí:

 • individuální ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb - 5 000 Kč,
 • kolektivní a certifikační ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb - 10 000 Kč,
 • za každou další třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy - 500 Kč.

Třídy výrobků a služeb lze nalézt v přehledovém seznamu.

Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000,-Kč), převodem z účtu nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.

Číslo přihlášky je označeno: O, pomlčkou a pořadovým číslem (Např.: O-8516, O-141141). Číslo spisu přihlášky je automaticky přiděleno přijetím přihlášky ochranné známky Úřadem.

Konstantní symbol je 1148, variabilní symbol je tvořen číslicí 3 a číslem spisu přihlášky.

Pro O-8516 je VS: 38516, pro O-141141 je VS: 3141141.

Poplatek je nutné zaplatit do 1 měsíce od podání přihlášky, jinak se přihláška považuje za nepodanou. K zaplacení poplatku Úřad nevyzývá.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 1057/2a
Bubeneč
16000 Praha 6
Datová schránka: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz/

Adresy

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 1057/2a
Bubeneč
16000 Praha 6
Datová schránka: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Čeština

Poslední kontrola k 31.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Ochraňte vlastní značku. Zapište do rejstříku ochrannou známku

Ochranná známka (trademark) je právním nástrojem ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od konkurence, která nabízí stejné nebo podobné výrobky a služby.

Ochranná známka umožňuje podnikatelům označovat svoje zboží tak, aby si je spotřebitelé snadněji zapamatovali.

Registrovaná ochranná známka musí být zapsaná v rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví.

Zápis ochranné známky do rejstříku dává jejímu vlastníkovi právo výlučného užívání (zapsaného označení pro vybrané výrobky a služby) a zároveň právo zakázat konkurenci užívat shodné označení pro (své) podobné výrobky a služby.

Ochrannou známku můžete podat jako fyzická i právnická osoba, a to prakticky kdykoli, podle uvážení.

Přihlásit můžete ochrannou známku ve všech možných podobách – slovní, obrazovou, zvukovou, pohybovou, a dokonce i multimediální či holografickou.

Formulář přihlášky ochranné známky najdete na stránkách ÚPV.

Podat formulář přihlášky je možné rovněž klasicky e-mailem (bez elektronického podpisu). V takovém případě je však nutné do 5 dnů podání potvrdit jeho následným doručením. Službu lze řešit také osobním podáním přihlášky ochranné známky na podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví.

Adresa:
Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68, Praha 6 Bubeneč

Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky činí:

 • individuální ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb – 5 000 korun,
 • kolektivní a certifikační ochranná známka do tří tříd výrobků nebo služeb – 10 000 korun,
 • za každou další třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy – 500 korun.

Datová schránka ÚPV: ix6aa38
E-mail: posta@upv.cz
Web: https://www.upv.cz/

Videoprůvodci BusinessInfo.cz

Klíčové návody k tématu Související formuláře