FAQ – Malování obrazů jako volná živnost nebo svobodné povolání

Maluji obrázky, které bych rád prodával. Co je to za živnost? Někdo mi říkal, že živnostenský list vůbec nepotřebuji!?

Malování obrazům, ale i jiné podobné tvůrčí práce můžete provozovat buď na základě oprávnění k volné živnostenské činnosti, nebo jako svobodné povolání. Každá z variant má své výhody i limity. Závisí na vás, kterou si pro sebe vyberete jako nejvhodnější.

Volná živnost

Živnost volná je jednou ze čtyř druhů živností provozovaných podle živnostenského zákona. Těmi dalšími jsou živnosti řemeslné, vázané a koncesované. Provozování výdělečné činnosti na základě některého z oborů těchto živností je nejčastější formou podnikání. Nejdostupnější formou je živnost volná, protože při podání žádosti o zřízení určitého oboru volných činností dokládat, že máte pro danou činnost dostatečnou kvalifikaci apod.

Pokud se rozhodnete své obrazy vytvářet a prodávat na základě volné živnosti, mohlo by pro vás být vhodným oborem volné živnosti například živnostenské oprávnění č. 24. – Grafické práce a kresličské práce. Na libovolném živnostenském odboru podáte osobně či elektronicky žádost o vydání živnostenského oprávnění. Další informace najdete v článku Start podnikání a jednání s úřady.

Svobodné povolání

Svobodné povolání patří mezi tradiční formu výdělku či přivýdělku pro profesionální i amatérské umělce. Někdy jsou jako osoby ve svobodném povolání označovány všechny fyzické osoby podnikající na základě jiného než živnostenského zákona (tedy jakýsi podnikající ‚neživnostník‘).

My se pro snazší orientaci držme především uměleckého sektoru, kde ve svobodném podnikání fungují zpěváci, herci, malíři a mnozí další. Osoba ve svobodném podnikání může své služby poskytovat předem neurčitému okruhu osob, aniž by byla držitelem živnostenského listu.

Podnikání bez živnostenského oprávnění: Svobodné povolání

I k řádnému provozu svobodného povolání však musíte splňovat nezbytná úřední kritéria. I bez živnostenského listu totiž musíte své příjmy pravidelně danit. Na fyzickou osobu se vztahují podobná pravidla jako na fyzickou osobu podnikající podle živnostenského zákona (osoba samostatně výdělečně činná, OSVČ). Osoba ve svobodném povolání se musí registrovat na finančním úřadu, České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a u své zdravotní pojišťovny. Identifikační číslo (IČ) vystaví osobě ve svobodném povolání přidělit Český statistický úřad, pakliže je to nezbytné.

Nakolik je pro někoho svobodné povolání vhodnější, než podnikání dle živnostenského zákona, to nejsme schopni posoudit. Než začnete s registrací, zjistěte si všechny okolnosti a vedle živnostenského úřadu kontaktujte také například Unii výtvarných umělců České republiky (UVUCR).

Toto občanské sdružení patří k respektovaným autoritám v oboru a mimo jiné provozuje i Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území České republiky.

Adresa UVUCR
Masarykovo náb. 250 (Mánes),ČR 110 00 Praha 1
tel./fax.: 420 541 213 555
GSM:  +420 602 846 522 E-mail: uvucr@uvucr.cz
Internet: www.uvucr.cz

V oblasti hudební existuje například Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).

Adresa AHUV
Radlická 99, 150 00 Praha 5
Internet: www.ahuv.cz 

Potřebujete dále poradit?

Vybrané právní postupy a povinnosti podnikatele jsou popsány ve více než 50 průvodcích rubriky Právní průvodce. Podrobné návody pro zahájení podnikatelské činnosti v různých oborech jsou prezentovány v rubrice Zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud jste odpovědi na své otázky nenašli v našich článcích ani v diskusích našich uživatelů, položte bezplatně svůj dotaz pracovníkům Jednotných kontaktních míst (JKM). Účelem JKM je poskytovat veškeré informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a dalších státech EU a EHP. Pomohou však i v oblasti ochrany spotřebitele nebo v případě sporů s úřady jiného členského státu EU. Více k činnosti JKM.

Dotazy týkající se problematiky exportu Vám bezplatně zodpovědí pracovníci Zelené linky pro export MPO. Telefonické dotazy vyřizuje Zelená linka pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export@mpo.cz.

Pokud chcete s dotazem kontaktovat redakci portálu BusinessInfo.cz, ujistěte se prosím, zda obdobný dotaz nebyl již na Businessinfo.cz řešen. V opačném případě zašlete svůj dotaz na adresu faq@businessinfo.cz a vyčkejte na jeho bezplatné zodpovězení.

O FAQ

Portál BusinessInfo.cz je zaměřen na obecnou informační podporu podnikání. Úkolem redakce portálu je usnadňovat orientaci. Redakce portálu BusinessInfo.cz nemá oprávnění poskytovat specializované poradenské služby. V souladu se zaměřením portálu BusinessInfo.cz na obecnou informační podporu vám redakce může doporučit relevantní informační zdroje.

Doporučujeme