Obrana při nespravedlivém podání insolvenčního návrhu

Jak se bránit proti nespravedlivému, neoprávněně podanému návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Takový návrh může mít za následek nejen omezení podnikatele v nakládání s majetkem, ale i nepříznivý dopad na jméno firmy, dobrou pověst podnikatele, důvěru obchodních partnerů, veřejnosti a zaměstnanců, a vůbec na další činnost podnikatele.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Článek informuje o tom, jak se bránit proti nespravedlivému, neoprávněně podanému návrhu na zahájení insolvenčního řízení na základě zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“). Takový návrh může mít za následek nejen omezení podnikatele, proti němuž insolvenční návrh směřuje, v nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, ale i nepříznivý dopad na jméno firmy, dobrou pověst podnikatele, důvěru obchodních partnerů, veřejnosti a zaměstnanců, a další činnost podnikatele.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme