Základy daňového řízení

Článek pojednává o základních institutech a zásadách daňového řízení, upravených v daňovém řádu. Dále se věnuje rozlišení jednotlivých částí daňového řízení a obecným otázkám jako stanovení příslušnosti správce daně, počítání lhůt, doručování či dokazování. Rozebrány jsou také postupy správce daně i daňových subjektů v rámci daňových řízení.

Podrobný obsah:

 • Daňové řízení
 • Daňové předpisy a jejich aplikace
  • Vztah ke správnímu řádu
  • Vztah ke speciálním předpisům
 • Daň
  • Daň dle daňového řádu
  • Clo
  • Poplatek
 • Subjekty daňového řízení
 • Správce daně
 • Osoby zúčastněné na správě daní
 • Zásady daňového řízení
  • Zásada zákonnosti
  • Zásada legální licence
  • Zásada přiměřenosti
  • Zásada procesní rovnosti
  • Zásada součinnosti
  • Zásada poučovací a slyšení ve věci
  • Zásada vstřícnosti a slušnosti
  • Zásada rychlosti řízení
  • Zásada hospodárnosti a procesní ekonomie
  • Zásada legitimního očekávání
  • Zásada materiální pravdy
  • Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti
  • Zásada oficiality a zásada vyhledávací
  • Zásada, dle níž je správce daně oprávněn nakládat s osobními i jinými údaji pro potřeby správy daní
 • Lhůty
  • Počítání lhůt
  • Zachování lhůty
  • Doručování
 • Dokumentace
  • Spis
 • Podání
 • Dokazování
 • Daňové řízení a jeho fáze
  • Nalézací řízení
  • Řízení při placení daní
 • Opravné a dozorčí prostředky dle daňového řádu
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo