Základy daňového řízení

Článek pojednává o základních institutech a zásadách daňového řízení, upravených v daňovém řádu.

Dále se věnuje rozlišení jednotlivých částí daňového řízení a obecným otázkám jako stanovení příslušnosti správce daně, počítání lhůt, doručování či dokazování. Rozebrány jsou také postupy správce daně i daňových subjektů v rámci daňových řízení.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Daňové řízení

Daňové řízení je takové řízení, které je vedeno za účelem zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Cílem daňového řízení je tedy správně zjistit, že existuje pro daň právní důvod, určit její výši a zabezpečit její úhradu, ať už dobrovolnou či nedobrovolnou. Zákon rozlišuje v rámci daňového řízení několik dílčích řízení, a to:

  • řízení nalézací
  • řízení při placení daní
  • řízení o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích.

Jednotlivým dílčím řízením bude věnována pozornost po osvětlení některých obecných otázek, které jsou stěžejní pro pochopení fungování daňového řízení jako celku.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme