Kontrola z finančního úřadu a její práva

Jednou z věcí, na kterou by měl být každý podnikatelský subjekt připraven, je možná kontrola z finančního úřadu.

Znalost práv a povinností, které pro podnikatelský subjekt a správce daně vymezuje příslušný zákon, pomůže daňovým subjektům účinně se bránit proti eventuálním nezákonným postupům daňové kontroly.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Daňová kontrola

Všeobecná pravidla provádění kontroly úřadů státní správy jsou stanovena zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (tzv. kontrolním řádem), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto obecnou úpravu pak navazuje úprava zvláštní, upravená pro oblast správy daní v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Při daňové kontrole pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně, a to buď u daňového subjektu, nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme