Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Vznikne-li podnikateli škoda v důsledku nesprávného úředního postupu nebo rozhodnutí, např. v podobě povinnosti zaplatit smluvní pokutu třetí osobě či zmaření investice podnikatele, má právo se se domáhat náhrady. Průvodce procesními postupy směřujícími k náhradě škody a popis souvisejících právních institutů.

Stát má odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci jejími orgány, které svým nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobí škodu třetím osobám, například podnikatelům.

Související právní přespisy:

Související právní průvodci:

Úvod

V právním řádu České republiky je zakotvena možnost žádat po státu odškodnění za takové právní jednání zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon o odpovědnosti státu“), který odlišuje odpovědnost státu od odpovědnosti územních samosprávných celků v samostatné působnosti.

Možnost domáhat se náhrady škody je velmi důležitá pro podnikatele zejména tehdy, kdy jim v důsledku nesprávného úředního postupu nebo rozhodnutí vznikne škoda např. v podobě povinnosti zaplatit smluvní pokutu třetí osobě nebo dojde k zmaření jeho investice. Dokument se tak snaží přehledně připravit komplexního průvodce jak procesního postupu směřujícího k náhradě škody, tak k pochopení institutů škody a její náhrady a odpovědnosti za její způsobení jako takové.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby