Živnosti vázané

Živnosti vázané mohou být provozovány na základě pouhého ohlášení libovolnému živnostenskému úřadu.

Kromě všeobecných podmínek je i u živností vázaných nutné splnit podmínku odborné způsobilosti, která se prokazuje stanovenými doklady. Pokud žadatel splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Obsahové náplně živností vázaných

Text živnostenského zákona na webu Zákony po lidi

Základní informace

Servis – průvodci, adresář, formuláře

Další videoprůvodci

Doporučujeme