Kreativní ekonomika a kreativní manažerKdyž myšlenka dostane nějakou zachytitelnou formu, nazývá se produktem. Každý produkt lidského myšlení nebo rukou představuje záznam jeho myšlení v určitém časovém bodě. Pokud nemáme nějaký doklad o tvůrčí práci v podobě hotové věci, plánu, projektu, není tvořivost tvořivostí.

Bessemerová a Treffinger (1981) charakterizují tvůrčí produkt prostřednictvím 3 dimenzí, což může být využito i pro hodnocení produktů v praxi:

 • novost,
 • dopad výsledného řešení produktu, jeho implementace,
 • elaborace a syntéza.

Vytvořili podrobnou matrici tvořivého produktu v těchto třech dimenzích:

 1. Novost zahrnuje množství nových jednotek, technik, prostředků, pojmů, materiálů, myšlenek a hodnotí se podle:

  • originality, jedinečnosti,
  • podnětnosti pro další rozvoj tohoto produktu i pro jiné,
  • transformace v podobě přenosu a evokace do všech možných oblastí, včetně vnímání světa v obecné rovině.
 2. Dopad výsledného řešení produktu, jeho implementace, přijatelnost se hodnotí podle následujících kritérií:

  • logika ve smyslu vědecké pravdivosti a konzistence,
  • adekvátnost ve vztahu k požadované funkci,
  • vhodnost,
  • funkčnost,
  • hodnota produktu.
 3. Elaborace a syntéza ve smyslu způsobu zpracování:

  • expresivnost (sociální akceptovatelnost a úspěšnost),
  • komplexnost,
  • atraktivnost,
  • pečlivost, zručnost, usilovnost,
  • organičnost (proporční vyváženost),
  • elegance, estetičnost, harmonie.

Neznamená to, že by musely být přítomny všechny znaky dobrého tvořivého produktu. Jiný charakter mají produkty umělecké, jiný technologické, případně ekonomické (Mikuláštík, M., 2010).

Převzato z knihy „Kreativní ekonomika“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

• Oblasti podnikání: Management | Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme